Javna uprava u BiH mora postati učinkovitija i efikasnija

30/04/2015

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, jednog od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja naše države Evropskoj uniji. Javna uprava, sposobna za usvajanje i provođenje evropskih propisa, jedan je od najvažnijih preduslova za članstvo BiH u EU, a izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – […]

Održana radionica o projektu Javno privatno partnerstvo

29/04/2015

Radionica o temi Analiza i poboljšanje projekta „Javno Privatnog Partnerstva“ (JPP)  održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu. Projekat Javno privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RSa, Federalnog ministarstvo […]

Reforma javne uprave u BiH

27/04/2015

Javna uprava sposobna za usvajanje i sprovođenje evropskih propisa jedan je od najvažnijih preduslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Reforma u Bosni i Hercegovini traje nekoliko godina. U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija za političare u parlamentima i vladama od najvišeg do lokalnog nivoa, izabranih na izborima ili imenovanih naknadno. Osim ovih, […]

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

27/04/2015

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u […]

Isti mehanizmi planiranja i izvještavanja u BiH i državama EU

23/04/2015

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na sjednici održanoj danas u Sarajevu, između ostalog, donijelo je  Uputstvo o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, koje  u postupnosti slijedi praksu zemalja Evropske unije.   Uputstvom su propisani proces i instrumenti za izradu srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne […]

Vijeće EU usvojilo Odluku o zaključivanju SSP-a

21/04/2015

Odluka o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) usvojena je na današnjem sastanku Vijeća EU za opće poslove. U skladu s odredbama Sporazuma njegovo stupanje na snagu se očekuje 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 16. juna 2008. godine, a do njegovog stupanja na snagu u primjeni je Privremeni […]

Delić – Pšenica: Saradnja u oblasti reforme javne uprave je zajednički interes

17/04/2015

Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH susreo se danas u Sarajevu sa Janom Pšenicom, ambasadorom Slovačke Republike u BiH. Tema razgovora bilo je učešće predstavnika iz BiH na konferenciji „V4 good governement forum“  03. i 04. juna ove godine u Bratislavi koju organizira Višegradska […]

Vijeće ministara BiH: Nedžib Delić vršilac dužnosti koordinatora

09/04/2015

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu privremeno je ovlastilo Nedžiba Delića za obavljanje svih administrativnih i finansijskih poslova koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi ovaj ured mogao nesmetano raditi i izvršavati zakonom predviđene obaveze do okončanja procedure imenovanja  koordinatora za reformu javne uprave. […]

Zakazana 45. sjednica UO Fonda

02/04/2015

U zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u četvrtak 2. travnja 2015. godine bit će održana 45. sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH. Početak sjednice je u 12 sati. Predloženi dnevni red sjednice: 1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 6.3.2015. godine; 2. Godišnje […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts