Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH susreo se danas u Sarajevu sa Janom Pšenicom, ambasadorom Slovačke Republike u BiH.

Tema razgovora bilo je učešće predstavnika iz BiH na konferenciji „V4 good governement forum“  03. i 04. juna ove godine u Bratislavi koju organizira Višegradska grupa s ciljem razmjene iskustava zemalja Višegradske četvorke sa zemljama zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva u oblasti reforme javne uprave i dobrog upravljanja društvom.

Višegradska četvorka  je udruženje četiri srednjoevropske države: Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke Republike.  

Delić je istakao da će konferencija u Bratislavi biti prilika za razmjenu iskustava u reformi javne uprave, naročito zbog činjenice da Ured koordinatora za RJU sa svojim partnerima na entitetskim nivoima i nivou Brčko distrikta BiH priprema novi pristup reformi javne uprave u skladu sa Izjavom Predsjedništva BiH o opredjeljenosti političkih lidera za preduzimanje neophodnih reformi u okviru procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji koju su potpisali lideri svih političkih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH.  

„Do sada smo bili više fokusirani na unapređenje upravnih procedura i edukaciji državnih službenika, a nakon  novog fokusa Europske unije u oblasti reforme javne uprave, što je jasno konstatirano i u Strategiji proširenja, mi moramo razmišljati na način kako javnu upravu učinimo efikasnijom ali i racionalnijom. Uprava mora raditi u najboljem interesu građana. Oni to očekuju. Naš plan je da u narednih nekoliko mjeseci vladama u BiH ponudimo novi pravac reforme“, istakao je Delić.  

Slovački ambasador u BiH kazao je da će iskustva zemlja članica Višegradske grupe biti od koristi BiH kako naša zemlja ne bi ponovila greške koje je imala Slovačka u procesu evropskih integracija.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima finansijske podrške Višegradske grupe za provedbu projekata iz oblasti reforme javne uprave.  

Višegradska četvrka je formirala i Višegradski fond sa sjedištem u Bratislavi, u cilju da olakša i promoviše razvoj bližu saradnju između građana i institucija u regionu, kao i između V4 regiona i drugih zemalja, posebno na zapadnom Balkanu i zemljama Istočnog partnerstva. Također, grupa je osnovala i Višegrad +Program stvoren za administraciju i finansiranje projekata koji doprinose procesu demokratizacije i transformacije u izabranim zemljama i regionima, naročito u zemljama istočne Evrope koje nisu članice EU, zemljama južnog Kavkaza i zemljama Zapadnog Balkana.

Delić i Pšenica najavili su da će i u budućnosti nastaviti saradnju u oblasti reforme javne uprave.