Usvajanje jakog prvog akcionog plana može ojačati poziciju BIH za članstvo u EU

28/05/2015

Paul Maassen je direktor za uključivanje civilnog društva u Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP). Njegov tim pruža podršku u svim državama članicama, kao i onima koje se namjeravaju pridružiti Partnerstvu, da razumiju i strateški koriste Partnerstvo za otvorenu vlast. Prethodno je radio kao rukovodilac za finansije i partnerstvo za WWF International, […]

Vijeće ministara BiH podržalo projekat Mapa puta za reformu za reformu registracije poslovnih subjekata

21/05/2015

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Informaciju  o provođenju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“, koji će se finansirati iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i izrazilo podršku ciljevima ovog projekta. Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da od početka implementacije Projekta, u okviru svojih […]

Održana obuka za trenere iz ULJP

18/05/2015

U okviru implementacije projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EU HRM projekt) u Konjicu je od 11.05.-16.05. održana obuka trenera iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima za  odabrane državne službe sa nivoa BiH, FBiH, RS i BD BiH.   Implementacija projekta koji je finansiran u okviru Instrumenta predpristupne pomoć počela je u januaru […]

ToT program u organizaciji EU HRM projekta

16/05/2015

U okviru implementacije projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EU HRM projekt) u Konjicu će od 11.05.-16.05. biti održana obuka trenera iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima za  odabrane državne službe sa nivoa BiH, FBiH, RS i BD BiH.   Implementacija projekta koji je finansiran u okviru Instrumenta predpristupne pomoć počela je u […]

Ured koordinatora-GIZ: o aktivnostima za realizaciju ciljeva iz Sporazumu za rast i zapošljavanje

14/05/2015

Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa svojim saradnicima održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, a u okviru Programa jačanja javnih institucija. Tema razgovora bile su aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva iz Sporazuma za rast […]

Planirano usvajanje prijedloga revidiranog strateškog okvira za provedbu RJU

07/05/2015

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, između ostalog,  donijelo je Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, kojim je planirano utvrđivanje više od 60 prijedloga zakona, usvajanje više od 160 podzakonskih i drugih normativnih akata, zaključivanje više od 125 međunarodnih sporazuma te razmatranje više od 280 tačaka u vezi s […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts