Konferencija „Partnerstvom za otvorenu vlast od vizije do akcije“

21/06/2016

Proaktivno objavljivanje informacija i ostvarivanje višeg stepena otvorenosti javnih institucija, uključujući i fiskalnu transparentnost, preduvjeti su za jačanje odgovornosti i efikasnosti na svim nivoima vlasti kao i za snažniji utjecaj građana na proces planiranja i odlučivanja, te jačanje povjerenja građana u rad institucija vlasti u BiH.   Istaknuto je to danas na konferenciji u Sarajevu […]

Proaktivna transparentnost: Ured koordinatora objavio plate zaposlenih

20/06/2016

Ured koordinatora za reformu javne uprave je do sada na web stranici objavio niz dokumenta iz oblasti budžetske transparentnosti. Između ostalog, objavljene su i plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Dokument možete preuzeti ovdje. Iskorak ka promociji proaktivne transparentnosti kao standarda dobre javne uprave napravljen je sredinom 2015. godine, kada su četiri […]

Sastanak NT za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

15/06/2016

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u srijedu  15.06.2016. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima 2.    Usaglašavanje Projektnog zadatka „Izrada softvera za podršku izradi nacrta […]

Certificirana 802 državna službenika za rad sa Windows OS

09/06/2016

U  okviru  projekta  „Obuka  zaposlenih  koji  obavljaju  poslove  državne  uprave  za  primjenu  informacionih  tehnologija  i  rad  na  računaru“  ukupno  829  zaposlenih  u  organima  državne  službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave testirano je za rad sa Windows operativnim  sistemom, od kojih je 97% položilo test. Testiranje je izvršeno nakon pohađanja prvog modula od  ukupno  4  modula  […]

Javne konsultacije: Nacrt srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora

07/06/2016

U skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje Nacrt Srednjoročnog plana rada za period 2017.- 2019. godine. Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da […]

Novi strateški okvir za reformu javne uprave do kraja jula ove godine

07/06/2016

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrđuje opredijeljenost za provedbu mjera Reformske agende i podržava nastavak aktivnosti na planskom i koordiniranom jačanju efikasnosti i modernizaciji javne uprave na svim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, s ciljem dostizanja standarda i principa „dobrog upravljanja“ kao općeprihvaćenog upravnog koncepta u svim demokratskim sistemima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća […]

Povećana realizacija reformskih ciljeva iz RAP 1

07/06/2016

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 6.06.2016. godine usvojilo je Godišnje izvještće Ureda koordinatora za reformu javne uprave o  napretku  (praćenje  provođenja  Revidiranog  akcijskog plana 1 (RAP 1) Strategije  reforme  javne  uprave  u  Bosni  i  Hercegovini)  za  2015. godinu u kojem se navodi da je realizirano 65 posto ciljeva, što je za četiri posto više […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

03/06/2016

Sastanak članova Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 03.06.2016. u 13h, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko. Dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima, 2.    Informisanje o statusu projekata: ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u […]

sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts