Ured koordinatora za reformu javne uprave je do sada na web stranici objavio niz dokumenta iz oblasti budžetske transparentnosti. Između ostalog, objavljene su i plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Dokument možete preuzeti ovdje.

Iskorak ka promociji proaktivne transparentnosti kao standarda dobre javne uprave napravljen je sredinom 2015. godine, kada su četiri institucije na državnom nivou, odlučile da transparentnost vlastitih institucija podignu na znatno viši nivo.  Ova inicijativa pokrenuta je u sklopu programa Jačanja javnih institucija, koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a uključuje četiri institucije: Agenciju za statistiku BiH, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkciju za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Ove institucije su, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, izradile dokumente: Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH i Standarde proaktivne transparentnosti u javnoj upravi.   

Dokument Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi dizajniran je ne samo da potakne javnu objavu informacija od značaja za rad institucija korisnica već i intenzivniju razmjenu informacija s njihovim klijentima. Preporuke koje dokument nudi primjenjive su za sve institucije uprave i tijela u javnom vlasništvu. Stoga je njegov posredan cilj da institucije korisnice vlastitim primjerom posluže kao zamajac povećanju nivoa javnosti rada institucija u BiH, dijeleći stečena iskustva i znanja o proaktivnoj transparentnosti u domenu komunikacije posredstvom struktura za reformu javne uprave i multiplikatora javnog mnijenja.  

Dokument "Standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi precizira standardne informacije za proaktivnu objavu, razvrstane po vrstama informacija i nivoima zrelosti a koji je zasnovan na najboljim praksama u ovoj oblasti te savremenim potrebama.

Ured koordinatora za reformu javne uprave obavezao se prošle godine da će postupno ispuniti sve standarde proaktivne transparentnosti, odnosno na web stranici postaviti informacije od javnog značaja.