Канцеларија координатора за реформу јавне управе је до сада на својој wеб страници објавиla низ документа из области буџетске транспарентности.

Између осталог, објављене су и плате запослених у Канцеларији  координатора за реформу јавне управе. Документ можете преузети овдје.

Искорак ка промоцији проактивне транспарентности као стандарда добре јавне управе направљен је средином 2015. године, када су четири институције на државном нивоу, одлучиле да транспарентност властитих институција подигну на знатно виши ниво.  Ова иницијатива покренута је у склопу програма Јачања јавних институција, који по налогу Владе СР Њемачке проводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ), а укључује четири институције: Агенцију за статистику БиХ, Агенцију за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Дирекцију за европске интеграције и Канцеларију координатора за реформу јавне управе. Ове институције су, у сарадњи са организацијама цивилног друштва, израдиле документе: Политика проактивне транспарентности у јавној управи у БиХ и Стандарде проактивне транспарентности у јавној управи.   

Документ Политика проактивне транспарентности у јавној управи дизајниран је не само да потакне јавну објаву информација од значаја за рад институција корисница већ и интензивнију размјену информација с њиховим клијентима. Препоруке које документ нуди примјењиве су за све институције управе и тијела у јавном власништву. Стога је његов посредан циљ да институције кориснице властитим примјером послуже као замајац повећању нивоа јавности рада институција у БиХ, дијелећи стечена искуства и знања о проактивној транспарентности у домену комуникације посредством структура за реформу јавне управе и мултипликатора јавног мнијења.  

Документ Стандарди проактивне транспарентности у јавној управи прецизира стандардне информације за проактивну објаву, разврстане по врстама информација и нивоима зрелости а који је заснован на најбољим праксама у овој области те савременим потребама.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе обавезала се прошле године да ће поступно испунити све стандарде проактивне транспарентности, односно на wеб страници поставити информације од јавног значаја.