Tematski sastanak Nadzornog tima za IK

30/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti IK – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcioniranje struktura za koordinaciju, nadzor i provedbu RJU 4. […]

U prikupljanje informacija uključiti službenike za odnose s javnošću

30/03/2012

Svi ciljevi iz Revidiranog akcijskog plana 1 koji nisu realizirani u 2011. godini, trebaju biti uvršteni u ovogodišnji komunikacijski plan aktivnosti vlada na sve četiri upravne razine. Aktvnosti kod kojih su nosioci pojedinačne institucije moraju te aktivnosti planirati i uvrstiti u svoje planove rada/planove komuniciranja. Kao rok realizacije naveden je kraj prve polovine ove godine, […]

Domaće zakone žurno uskladiti s EU propisima

29/03/2012

Večernji list: Predstavnici nadležnih parlamentarnih odbora pozvali su izvršne razine vlasti u BiH da ubrzaju aktivnosti na usklađivanju domaćih zakona sa europskim standardima jer pred BiH je veliki posao, posebno zbog skorog ulaska Hrvatske u EU. Prioriteti na tom putu razmatrani su u Banjoj Luci na trećoj sjednici Foruma za parlamentarnu suradnju u organizaciji Odbora […]

Strategija borbe protiv korupcije

29/03/2012

Dnevni avaz: U organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH jučer je u Domu Oružanih snaga BiH započeo trodnevni 5. strateški političko-vojni seminar koji za cilj ima jačanje svijesti o korupciji i unapređenje interresorne saradnje u procesu ostvarivanja Strategije za borbu protiv korupcije u BiH.

Tužioci na prvim linijama

29/03/2012

Oslobođenje: Tužioci u Bosni i Hercegovini imaju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije, a u BiH ne smije opstati kultura nekažnjavanja za korupciju, poručio je američki ambasador u BiH Patrick Moon jučer na zatvaranju dvodnevne obuke tužilaca pod nazivom Procesuiranje slučajeva korupcije, koju je sponzorisalo američko ministarstvo pravde. Moon je pohvalio dosadašnji rad tužilaca, ponudivši […]

Vlada FBiH usvojila Plan komuniciranja

29/03/2012

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine u Mostaru, usvojila strateške dokumente u segmentu komuniciranja – Plan komuniciranja Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcijski plan za 2012. godinu.   Inicijativa za pripremu i usvajanje ovih dokumenata koji čine osnov strateškog planiranja komunikacije potekla je iz realiziranja projekta "Izrada/revidiranje […]

Sjednica UO FRJU

28/03/2012

Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biт će održana 28.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9.  Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Verificiranje Zapisnika s 25. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 17.02.2012. godine; 2.    Godišnje financijsko […]

Podrška nastavku projekta “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH”

28/03/2012

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske sisteme centralnih organa vlada u BiH te na taj način pružili podršku nastavku realizacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, koji  je finansiran sredstvima Fonda za reformu […]

Tematski sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politka i koordinaciju

27/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju , sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti SPKIP – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcionisanje struktura za […]

Vlade brže moraju reformisati svoje sekretarijate

27/03/2012

Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Vlada  Federacije BiH moraju brže provoditi reformu javne uprave, odnosno reformisati svoje sekretarijate, jedan je od zaključaka sjednice Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju održane danas u Sarajevu, a kojom je predsjedavala Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne […]

ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts