Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

27/06/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Razmatranje Nacrta projektnog zadatka „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“; 3. Predstavljanje monitoring izvještaja za projekat […]

Održana promocija publikacije „Na putu ka Europskoj uniji”

17/06/2011

Promocija publikacije „Na putu ka Europskoj uniji” koja se bavi nalazima istraživanja o stavovima građana Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji održana je jučer u Sarajevu. Publikaciju je priredio mr. Srđan Puhalo u suradnji sa koautoricama, mr.Tijom Memišević i doc.dr. Nerminom Mujagić. Istraživanje koje provedeno u prosincu 2010. godine na uzorku od 1500 punoljetnih građana […]

Vijeće ministara BiH usvojilo revidirani Akcioni plan 1

15/06/2011

Vijeće ministara BiH na 153. sjednici koja je održana u utorak, 14. lipnja razmotrilo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  Istovremeno, Vijeće ministara je usvojilo Revidirani Akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave koji je sastavni dio ove informacije, a isti će razmotriti i […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. svibanj 2011. godine. 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts