Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

27/06/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Razmatranje Nacrta projektnog zadatka „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“; 3. Predstavljanje monitoring izvještaja za projekat […]

Održana promocija publikacije „Na putu ka Europskoj uniji”

17/06/2011

Promocija publikacije „Na putu ka Europskoj uniji” koja se bavi nalazima istraživanja o stavovima građana Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji održana je jučer u Sarajevu. Publikaciju je priredio mr. Srđan Puhalo u suradnji sa koautoricama, mr.Tijom Memišević i doc.dr. Nerminom Mujagić. Istraživanje koje provedeno u prosincu 2010. godine na uzorku od 1500 punoljetnih građana […]

Vijeće ministara BiH usvojilo revidirani Akcioni plan 1

15/06/2011

Vijeće ministara BiH na 153. sjednici koja je održana u utorak, 14. lipnja razmotrilo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  Istovremeno, Vijeće ministara je usvojilo Revidirani Akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave koji je sastavni dio ove informacije, a isti će razmotriti i […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. svibanj 2011. godine. 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts