Odgovori za Evropsku komisiju spremni za slanje

30/08/2011

Nezavisne novine: Prijedlog dokumenta sa odgovorima na zahtjev Evropske komisije za tehničkim informacijama u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH spreman je za slanje u Brisel.  "Prevođenje dokumenta, što je bio zadatak Direkcija za evropske integracije BiH, završeno je. Dokument će u Brisel biti poslat u roku koji je odredio Savjet ministara, […]

Vlada FBiH usvojila revidirani AP1

26/08/2011

Vlada Federacije BiH je na svojoj 16. sjednici, održanoj 24.08.2011. godine u Mostaru, razmatrala Informaciju o aktivnostima  na reviziji Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koju je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Tom prilikom, pomenuta informacija preimljena je na znanje te je Vlada FBiH donijela zaključke u svrhu operacionaliziranja i […]

Vijeće ministara utvrdilo Prijedlog zakona o državnoj pomoći

24/08/2011

Dnevni avaz:  Vijeće ministara BiH je danas je na sjednici utvrdilo, većinom glasova, Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH s ciljem uspostavljanja i osiguranja konkurentnih tržišnih uvjeta, kao i izvršavanja obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima. Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom […]

U pripremi novi projekti vezani za reformu javne uprave

23/08/2011

E-kapija: Tri projekta iz oblasti reforme javne uprave su trenutno u pripremnoj fazi, saznajemo iz Ureda za reformu javne uprave BiH (PARCO). Projekti se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave, a odnose se na reformske oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, javne finansije, te institucionalnu komunikaciju. Jedan od njih je informatizacija trezora u Brčko distriktu BiH […]

Nove lične karte za građane BiH od 2013. godine

23/08/2011

Nezavisne novine: U novoj ličnoj karti građana BiH, čije bi izdavanje trebalo da počne početkom 2013. godine, naći će se i čip sa svim biometrijskim podacima koji postoje i u pasošu, rekao je danas u Sarajevu ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.  Pojašnjavajući novinarima najvažnije promjene u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o […]

Nikola Špirić sa Renzom Davidijem o aktuelnoj situaciji u BiH

23/08/2011

Dnevni avaz: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić primio je u utorak v.d. šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renza Davidija. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH u svjetlu potrebe provođenja reformi koje su neophodne za evropske integracije BiH. Akcenat je stavljen na programiranje IPA-e za 2011. godinu. Naglašena je važnost postizanja potpune saglasnosti […]

Institucije će uskoro razmjenjivati podatke: Građani se oslobađaju prikupljanja dokumentacije?

17/08/2011

Od "Programa za poboljšanje kvalitetе upravnog odlučivanja u BiH", čija je izrada financirana iz Fonda za reformu javne uprave, građani bi mogli imati velike koristi. Naime, osnovu programa čini preporuka za donošenje novih zakona o općem upravnom postupku ili izmjene i dopune postojećih.  No, kako bi se otpočelo sa njegovom provedbom vlade entiteta, Vijeće ministara […]

EU vodič: Za novac iz fondova ne čekajte da se natječaj objavi!

15/08/2011

E-kapija: Bez obzira na natječaj odnosno program EU fondova, neke osnovne korake treba odmah učiniti želite li uspješno predstaviti svoj projekt. Počnite što prije s analizama i preliminarnim pripremama kako biste mogli na vrijeme definirati partnere i pripremiti kvalitetan projekt za neki od programa EU fondova, piše Lider Press. Na tržištu se još traže radionice […]

Publikovana zbirka SIGMA dokumenata i izvješća

11/08/2011

SIGMA – zajednička inicijativa Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) – igra izuzetno značajnu ulogu u procesima reforme javne uprave u zemljama Jugoistočne Europe. Kroz tehničku i savjetodavnu pomoć, SIGMA je uključena i u proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Bitna komponenta pomoći SIGMA-e ogleda se i u velikom […]

Informatizacija: BiH postavlja temelje za uspostavu e-uprave

09/08/2011

E-kapija: Efikasna i moderna javna uprava predstavlja izuzetno važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva i unapređenju konkurentnosti domaćih proizvoda, dok neefikasnost rezultira lošim uslugama i uvijek ide na teret njenih korisnika tj. građana. Zbog toga je reforma javne uprave, koja je prema svim istraživanjima u BiH još uvijek spora i ne zadovoljava potrebe korisnika, nešto […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts