E-kapija: Bez obzira na natječaj odnosno program EU fondova, neke osnovne korake treba odmah učiniti želite li uspješno predstaviti svoj projekt. Počnite što prije s analizama i preliminarnim pripremama kako biste mogli na vrijeme definirati partnere i pripremiti kvalitetan projekt za neki od programa EU fondova, piše Lider Press.

Na tržištu se još traže radionice za upravljanje projektnim ciklusom kao osnovom za pripremu projektnog koncepta i projektne prijave. Predstavljamo zato osnovne korake koji se mogu poduzeti bez obzira na natječaj odnosno program EU fondova. U pripremnoj fazi treba prikupiti relevantne i usklađene podatke koji se odnose na temu koja vas zanima. Potrebno je i proučiti svu natječajnu dokumentaciju, operativne programe ili druge strateške dokumente relevantne za taj program. Ako natječaj još nije objavljen, možete proučiti materijale s prošlog natječaja kako biste se upoznali s uvjetima i smjernicama programa. Pogledajte i projekte koji su prošli na dosadašnjim natječajima, odnosno istražite slične uspješne projekte kako biste dobili ideju u vezi s razradom vašeg projekta odnosno istražili moguće partnere. Ponekad se vaš projekt može nadograditi na neki projekt za koji su već odobrena sredstva. Nemojte čekati da se natječaj objavi!

Drugi je korak istraživanje projektnih partnera te uspostavljanje kontakta s njima. Uključite projektne partnere već u ranoj fazi razvoja projektne ideje – to će pomoći boljem razvoju projekta, stvoriti zajedničko vlasništvo i stvarnu predanost partnera. Osim analize mogućih partnera treba izraditi i analizu ciljanih skupina. To prije svega uključuje analizu svih pojedinaca, grupa, institucija, organizacija i tvrtki koje mogu biti zainteresirane za projekt. Kroz tu se analizu i definiranje ciljanih skupina može prepoznati različite interese, mogućnosti, moguće utjecaje, resurse kojima ciljane grupe raspolažu, način na koji mogu utjecati na projekt odnosno koristi koje mogu od njega imati. Osim analize ciljane grupe, treba izraditi i analizu problema. U sklopu tog koraka treba izlistati sve probleme u vezi s vašim interesnim područjem. Ako vam je lakše, možete rangirati probleme od najvećeg do manjih (to je tzv. analiza problemskog stabla).

Sljedeći je korak analiza ciljeva, i to općeg i specifičnih ciljeva. Opći ciljevi (projektni ciljevi) bave se projektom općenito: konkretno, čime se projekt bavi na razini potreba (opis problema) i na koji će način promijeniti sadašnju situaciju stanovnika (pokazatelj rješenja). Posebni su ciljevi neposredno povezani s programskim ciljevima: koji će biti učinci projekta na posebnu ciljanu skupinu/područje i što će posebno ostvariti projektni partneri.

Drugim riječima, posebni bi ciljevi trebali objasniti što se točno treba postići projektom i koji su očekivani dobici za ciljanu skupinu. Projektni ciljevi trebaju se postići ovim projektom tek na njegovu kraju. Svi ti ciljevi trebaju biti usklađeni.Nakon tih pripremnih koraka, slijedi izrada logičke matrice kao shematskog prikaza projekta koja služi njegovu koherentnom i logičnom osmišljavanju; sažetom i preglednom predstavljanju projekta te praćenju provedbe i evaluaciji njegove uspješnosti. 

Prema intervencijskoj logici, odozdo prema gore čita se sljedeće:

  • ako su osigurana sredstva (‘inputs’), moguće je provesti aktivnosti
  • ako su provedene aktivnosti, moguće je provesti rezultate
  • ako su rezultati postignuti, ostvarit će se pojedinačni ciljevi  projekta (svrha, 'purpose')
  • ako je svrha postignuta, projekt će pridonijeti ostvarenju općeg cilja ('overall objective' ili 'goal')

Tu logiku dopunjavaju pretpostavke poput vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na uspjeh projekta, ali su izvan kontrole projektnog tima. Preduvjet je pretpostavka koju treba ispuniti da bi se počelo s aktivnostima.

Nakon tih preporuka i objašnjenja, možemo jedino savjetovati da budete strpljivi i počnete što prije s analizama i preliminarnim pripremama kako biste mogli na vrijeme definirati partnere i pripremiti kvalitetan projekt. Sretno!