Е-капија: Без обзира на конкурс односно програм ЕУ фондова, неке основне кораке треба одмах учинити желите ли успјешно представити свој пројекат. Почните што прије с анализама и прелиминарним припремама како бисте могли на вријеме дефинисати партнере и припремити квалитетан пројект за неки од програма ЕУ фондова, пише Лидер Пресс.

На тржишту се још траже радионице за управљање пројектним циклусом као основом за припрему пројектног концепта и пројектне пријаве. Представљамо зато основне кораке који се могу предузети без обзира на конкурс односно програм ЕУ фондова. У припремној фази треба прикупити релевантне и усклађене податке који се односе на тему која вас занима. Потребно је и проучити сву конкурсну документацију, оперативне програме или друге стратешке документе релевантне за тај програм. Ако конкурс још није објављен, можете проучити материјале с прошлог конкурса како бисте се упознали с условима и смјерницама програма. Погледајте и пројекте који су прошли на досадашњим конкурсима, односно истражите сличне успјешне пројекте како бисте добили идеју у вези с разрадом вашег пројекта односно истражили могуће партнере. Понекад се ваш пројекат може надоградити на неки пројект за који су већ одобрена средства. Немојте чекати да се натјечај објави!

Други је корак истраживање пројектних партнера те успостављање контакта с њима. Укључите пројектне партнере већ у раној фази развоја пројектне идеје – то ће помоћи бољем развоју пројекта, створити заједничко власништво и стварну преданост партнера. Осим анализе могућих партнера треба израдити и анализу циљних група. То прије свега укључује анализу свих појединаца, група, институција, организација и фирми које могу бити заинтересоване за пројекат. Кроз ту се анализу и дефинисање циљних група може препознати различите интересе, могућности, могуће утцаје, ресурсе којима циљне групе располажу, начин на који могу утицати на пројекат односно користи које могу од њега имати. Осим анализе циљне групе, треба израдити и анализу проблема. У склопу тог корака треба излистати све проблеме у вези с вашим интересним подручјем. Ако вам је лакше, можете рангирати проблеме од највећег до мањих (то је тзв. анализа проблемског стабла).

Сљедећи је корак анализа циљева, и то општег и специфичних циљева. Општи циљеви (пројектни циљеви) баве се пројектом уопште: конкретно, чиме се пројекат бави на нивоу потреба (опис проблема) и на који ће начин промијенити садашњу ситуацију становника (показатељ рјешења). Посебни су циљеви непосредно повезани с програмским циљевима: који ће бити учинци пројекта на посебну циљну групу/подручје и што ће посебно остварити пројектни партнери.

Другим ријечима, посебни би циљеви требали објаснити шта се тачно треба постићи пројектом и који су очекивани добици за циљну скупину. Пројектни циљеви требају се постићи овим пројектом тек на његовом крају. Сви ти циљеви требају бити усклађени. Након тих припремних корака, слиједи израда логичке матрице као схематског приказа пројекта која служи његовом кохерентном и логичном осмишљавању; сажетом и прегледном представљању пројекта те праћењу имплементације и евалуацији његове успјешности. 

Према интервенционој логици, одоздо према горе чита се сљедеће: 

  • ако су осигурана средства (‘inputs'), могуће је спровести активности
  • ако су спроведене активности, могуће је спровести резултате
  • ако су резултати постигнути, остварит ће се појединачни циљеви  пројекта (сврха, 'purpose')
  • ако је сврха постигнута, пројект ће придонијети остварењу општег циља ('overall objective' или 'goal')

Ту логику допуњавају претпоставке попут спољних чинилаца који могу утицати на успјех пројекта, али су изван контроле пројектног тима. Предувјет је претпоставка коју треба испунити да би се почело с активностима.

Након тих препорука и објашњења, можемо једино савјетовати да будете стрпљиви и почнете што прије с анализама и прелиминарним припремама како бисте могли на вријеме дефинисати партнере и припремити квалитетан пројекат. Сретно!