Obavještenje o nabavci: projekat „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“

28/04/2014

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM BROJ 423-2-2-11-26/14     Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN       I.1. Podaci o ugovornom organu     Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave     Kontakt osoba: Mirnesa Mašić   Adresa: Vrazova 9   Poštanski broj: 71000   Općina/Grad: Sarajevo – Centar   IDB/JIB: 4200334950020   Telefon: 033565760 […]

Konferencija u Ankari: Prezentiran proces o RJU u BiH

26/04/2014

Udruženje eksperata pri uredu premijera Republike Turske 24. i 25. aprila u Ankari organizirali su Konferenciju o efikasnosti i efektivnosti balkanskih zemalja u javnoj administraciji. Ispred naše zemlje, učešće na konferenciji uzele su doc.dr. Kata Senjak u ime Fakulteta za javnu upravu, Semiha Borovac državna koordinatorica za refrmu javne uprave BiH i Azra Branković stručna […]

Reforma javne uprave BiH je na pola puta

25/04/2014

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, jednog od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja naše države Evropskoj uniji. A javna uprava sposobna za usvajanje i provođenje evropskih propisa jedan od najvažnijih preduslova za članstvo BiH u EU. Izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – kriterij […]

Početna konferencija projekta „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta ”

25/04/2014

Početna konferencija projekta “Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža organizacija civilnog društva iz te oblasti“ održana je u Sarajevu u petak, 25.04.2014.godine. Konferencija je poslužila za predstavljanje zaključaka i preporuka dobijenih tokom istraživanja uticaja postojeće Antikorupcijske strategije i njenog Akcionog plana, metodološkog pristupa u izradi navedenih dokumenata za period 2015-2019, kao i za predstavljanje projekta svim […]

Istraživanje: Borba protiv korupcije najznačajnija za ulazak BiH u EU

24/04/2014

Istraživanje javnog mnijenja koje je Direkcija za europske integracije provela u prvom kvartalu ove godine, pokazalo je da 85 posto građana BiH podržava integraciju u EU, što je 3 posto više u odnosu na istraživanje iz 2013. godine. Da reforme treba provoditi radi boljih uvjeta života u BiH, nezavisno od uvjeta za članstvo u EU, […]

Obrazac za prijavu nepravilnosti i/ili korupcije

24/04/2014

Ured koordinatora za reformu javne uprave donio je Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti i/ili korupcije, postupanju po prijavama nepravilnosti i/ili korupcije i zaštiti zaposlenog koji prijavi nepravilnosti i/ili korupciju u Uredu koordinatora. Tim pravilnikom definisani su način, kanali, prava i obaveze lica koja žele da podnesu prijavu. Prijavljivanje nepravilnosti i/ili korupcije može biti povjerljivo što znači […]

Razvoj elektronskih servisa za unaprijeđenje postupaka javnih nabavki

17/04/2014

U sklopu napora koje čini u procesu približavanja Europskoj uniji i Bosna i Hercegovina se obvezala da će implementirati sistem elektroničkih javnih nabavki koji se zasniva na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javnih nabavki i uvođenju elektroničkih alata u različtim fazama procesa javne nabavke. Podršku u ovom procesu pruža Vlada savezne republike Njemačke putem […]

Počeo novi EU projekat podrške reformisanoj, efikasnoj i transparentnoj javnoj upravi u BiH

14/04/2014

Konferencija kojom se označava početak projekta koji finansira EU "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi (EUHRM)" održana je danas u Delegaciji Europske unije u BiH.   Projekt predstavlja dio šire podrške koju Europska unija pruža reformi javne uprave u BiH, kao važan dio sveukupnog procesa europskih integracija, s ciljem da doprinese izgradnji efikasnije […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast eUprava

11/04/2014

Sastanak Nadzornog tima reformske oblasti eUprava bit će održan 11. aprila 2014. godine u Banja Luci u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa početkom u 13 sati. Za pomenuti sastanak predložen je sljedeći dnevni red:   1.    Usvajanje dnevnog reda2.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima3.    Diskusija o projektnom prijedlogu […]

Potpisan ugovor za implementaciju projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“

11/04/2014

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i  Zoran Živković, predstavnik konzorcija firmi SRC Slovenija, SRC Beograd i Avacom group Mostar potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“ iz oblasti reforme javne uprave . Radi se o nadogradnji  najmodernijeg informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS koji […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts