Обавјештење о набавци: пројекат „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“

28/04/2014

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМБРОЈ 423-2-2-11-26/14   Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  И.1. Подаци о уговорном органу   Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управе   Контакт особа: Мирнеса Машић   Адреса: Вразова 9   Поштански број: 71000   Опћина/Град: Сарајево – Центар   ИДБ/ЈИБ: 4200334950020   Телефон: 033565760   Факс: 033565761  Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba Интернет […]

Конференција у Анкари: Презентиран процес о РЈУ у БиХ

26/04/2014

Удружење експерата при канцеларији премијера Републике Турске 24. и 25. априла у Анкари организирали су Конференцију о ефикасности и ефективности балканских земаља у јавној администрацији. Испред наше земље, учешће на конференцији узеле су доц.др. Ката Сењак у име Факултета за јавну управу, Семиха Боровац државна координаторица за рефрму јавне управе БиХ и Азра Бранковић стручна […]

Реформа јавне управе БиХ је на пола пута

25/04/2014

Реформа јавне управе један је од шест кључних приоритета Европског партнерства, једног од инструмената процеса стабилизације и придруживања наше државе Европској унији. А јавна управа способна за усвајање и провођење европских прописа један од најважнијих предуслова за чланство БиХ у ЕУ. Изградња управних капацитета, способних да усвоје и проведу 35 поглавља легислативе ЕУ – критериј […]

Почетна конференција пројекта „Јачање антикорупцијских капацитета ”

25/04/2014

Почетна конференција пројекта “Јачање антикорупцијских капацитета и мрежа организација цивилног друштва из те области“ одржана је у Сарајеву у петак, 25.04.2014.године. Конференција је послужила за представљање закључака и препорука добијених током истраживања утицаја постојеће Антикорупцијске стратегије и њеног Акционог плана, методолошког приступа у изради наведених докумената за период 2015-2019, као и за представљање пројекта свим […]

Састанак НТ Развој капацитета за креирање политика и координацију

24/04/2014

Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију из реформске области Стратешко планирање, координација и израда политика бит ће  одржан у четвртак 24. априла 2014. године у згради Парламентарне скупштине БиХ, с почетком у  12 часова на 4. спрату у сали 420. Предложени дневни ред: 1.    Усвајање Записника с претходног састанка […]

Истраживање: Борба против корупције најзначајнија за улазак БиХ у ЕУ

24/04/2014

Истраживање јавног мнијења које је Дирекција за европске интеграције провела у првом кварталу ове године, показало је да 85 посто грађана БиХ подржава интеграцију у ЕУ, што је 3 посто више у односу на истраживање из 2013. године. Да реформе треба проводити ради бољих услова живота у БиХ, независно од услова за чланство у ЕУ, […]

Образац за пријаву неправилности и/или корупције

24/04/2014

Канцеларија координатора за реформу јавне управе донијела је Правилник о пријављивању неправилности и/или корупције, поступању по пријавама неправилности и/или корупције и заштити запосленог који пријави неправилности и/или корупцију у Уреду координатора. Тим правилником дефинисани су начин, канали, права и обавезе лица која желе да поднесу пријаву. Пријављивање неправилности и/или корупције може бити повјерљиво што значи […]

Развој електронских сервиса за унапријеђење поступака јавних набавки

17/04/2014

У склопу напора које чини у процесу приближавања Европској унији и Босна и Херцеговина се обавезала да ће имплементирати систем електронских јавних набавки који се заснива на примјени електронских средстава комуникације у поступцима јавних набавки и увођењу електронских алата у различтим фазама процеса јавне набавке. Подршку у овом процесу пружа Влада савезне републике Њемачке путем […]

Почео нови ЕУ пројекат подршке реформисаној, ефикасној и транспарентној јавној управи у БиХ

14/04/2014

Конференција којом се означава почетак пројекта који финансира ЕУ „Модернизација система управљања људским потенцијалима у државној служби (ЕУХРМ)“ одржана је данас у Делегацији Европске уније у БиХ. Пројекат представља дио шире подршке коју Европска унија пружа реформи јавне управе у БиХ, као важан дио свеукупног процеса европских интеграција, с циљем да допринесе изградњи ефикасније и […]

Састанак Надзорног тима за област еУправа

11/04/2014

Састанак Надзорног тима реформске области еУправа бит ће одржан 11. априла 2014. године у Бања Луци у просторијама Владе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, са почетком у 13 часова. За поменути састанак предложен је сљедећи дневни ред:   1.    Усвајање дневног реда 2.    Усвајање Записника са прошлог састанка Надзорног тима 3.    Дискусија о […]

jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts