Обавјештење о набавци: пројекат „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“

28/04/2014

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМБРОЈ 423-2-2-11-26/14   Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  И.1. Подаци о уговорном органу   Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управе   Контакт особа: Мирнеса Машић   Адреса: Вразова 9   Поштански број: 71000   Опћина/Град: Сарајево – Центар   ИДБ/ЈИБ: 4200334950020   Телефон: 033565760   Факс: 033565761  Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba Интернет […]

Конференција у Анкари: Презентиран процес о РЈУ у БиХ

26/04/2014

Удружење експерата при канцеларији премијера Републике Турске 24. и 25. априла у Анкари организирали су Конференцију о ефикасности и ефективности балканских земаља у јавној администрацији. Испред наше земље, учешће на конференцији узеле су доц.др. Ката Сењак у име Факултета за јавну управу, Семиха Боровац државна координаторица за рефрму јавне управе БиХ и Азра Бранковић стручна […]

Реформа јавне управе БиХ је на пола пута

25/04/2014

Реформа јавне управе један је од шест кључних приоритета Европског партнерства, једног од инструмената процеса стабилизације и придруживања наше државе Европској унији. А јавна управа способна за усвајање и провођење европских прописа један од најважнијих предуслова за чланство БиХ у ЕУ. Изградња управних капацитета, способних да усвоје и проведу 35 поглавља легислативе ЕУ – критериј […]

Почетна конференција пројекта „Јачање антикорупцијских капацитета ”

25/04/2014

Почетна конференција пројекта “Јачање антикорупцијских капацитета и мрежа организација цивилног друштва из те области“ одржана је у Сарајеву у петак, 25.04.2014.године. Конференција је послужила за представљање закључака и препорука добијених током истраживања утицаја постојеће Антикорупцијске стратегије и њеног Акционог плана, методолошког приступа у изради наведених докумената за период 2015-2019, као и за представљање пројекта свим […]

Састанак НТ Развој капацитета за креирање политика и координацију

24/04/2014

Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију из реформске области Стратешко планирање, координација и израда политика бит ће  одржан у четвртак 24. априла 2014. године у згради Парламентарне скупштине БиХ, с почетком у  12 часова на 4. спрату у сали 420. Предложени дневни ред: 1.    Усвајање Записника с претходног састанка […]

Истраживање: Борба против корупције најзначајнија за улазак БиХ у ЕУ

24/04/2014

Истраживање јавног мнијења које је Дирекција за европске интеграције провела у првом кварталу ове године, показало је да 85 посто грађана БиХ подржава интеграцију у ЕУ, што је 3 посто више у односу на истраживање из 2013. године. Да реформе треба проводити ради бољих услова живота у БиХ, независно од услова за чланство у ЕУ, […]

Образац за пријаву неправилности и/или корупције

24/04/2014

Канцеларија координатора за реформу јавне управе донијела је Правилник о пријављивању неправилности и/или корупције, поступању по пријавама неправилности и/или корупције и заштити запосленог који пријави неправилности и/или корупцију у Уреду координатора. Тим правилником дефинисани су начин, канали, права и обавезе лица која желе да поднесу пријаву. Пријављивање неправилности и/или корупције може бити повјерљиво што значи […]

Развој електронских сервиса за унапријеђење поступака јавних набавки

17/04/2014

У склопу напора које чини у процесу приближавања Европској унији и Босна и Херцеговина се обавезала да ће имплементирати систем електронских јавних набавки који се заснива на примјени електронских средстава комуникације у поступцима јавних набавки и увођењу електронских алата у различтим фазама процеса јавне набавке. Подршку у овом процесу пружа Влада савезне републике Њемачке путем […]

Почео нови ЕУ пројекат подршке реформисаној, ефикасној и транспарентној јавној управи у БиХ

14/04/2014

Конференција којом се означава почетак пројекта који финансира ЕУ „Модернизација система управљања људским потенцијалима у државној служби (ЕУХРМ)“ одржана је данас у Делегацији Европске уније у БиХ. Пројекат представља дио шире подршке коју Европска унија пружа реформи јавне управе у БиХ, као важан дио свеукупног процеса европских интеграција, с циљем да допринесе изградњи ефикасније и […]

Састанак Надзорног тима за област еУправа

11/04/2014

Састанак Надзорног тима реформске области еУправа бит ће одржан 11. априла 2014. године у Бања Луци у просторијама Владе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, са почетком у 13 часова. За поменути састанак предложен је сљедећи дневни ред:   1.    Усвајање дневног реда 2.    Усвајање Записника са прошлог састанка Надзорног тима 3.    Дискусија о […]

jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts