Реформа јавне управе један је од шест кључних приоритета Европског партнерства, једног од инструмената процеса стабилизације и придруживања наше државе Европској унији.

А јавна управа способна за усвајање и провођење европских прописа један од најважнијих предуслова за чланство БиХ у ЕУ. Изградња управних капацитета, способних да усвоје и проведу 35 поглавља легислативе ЕУ – критериј је, који је постављен пред све земље које желе постати чланице Уније.

С тим у вези формирана је Канцеларија координатора за реформу јвне управе на нивоу БиХ, а његова улога је да координира процес реформе јавне управе истовремено и у истом степену на државном, ентитетским нивоима и у Дистрикту Брчко, а институције на сва четири нивоа су те које проводе ту реформу.

Из Канцеларије су нам казали да је њихова основна улога координација реформских активности из Стратегије реформе јавне управе и Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) који из ње произилази. Реформом се, кажу, треба приближити и увести бх. административни простор у европски по свим стандардима и критеријима који се односе на професионалну администрацију, транспарентну јавну управу, већу ефикасност у раду и учинковитост.

-Када је у питању испуњење циљева из РАП1, према подацима који су сублимирани 31. децембра прошле године, до сада је евидентирана реализација 46 посто циљева од планираних 76 посто до краја 2013. године. Према томе се може рећи да је процес реформе јавне управе на пола пута – казала нам је Нина Мишковић, стручна сарадница за информације и комуникације Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ.

Истиче да је реформа јавне управе подијељена на шест реформских области. То су јавне финансије, институционална комуникација, управни поступци и управне услуге, е-Управа, стратешко планирање, координација и израда политика, управљање људским потенцијалима.

Она се на сва четири управна нивоа проводи кроз директно испуњење циљева из РАП1, путем индивидуалних пројеката, те путем пројеката који се реализирају кроз Фонд за реформу јавне управе. Предвиђен је као извор финансирања техничке и стручне помоћи у изради пројеката, дефинираних на основу приоритета и активности предвиђених РАП1, а након одобрења Управног одбора Фонда – објашњава Мишковић.

Наглашава да је до сада завршено 11 пројеката на основу којих кључне институције на сва четири нивоа власти побољшавају и унапријеђују рад управе. Неки од препознатљивих резултата тих пројеката су, каже, успостава БМИС система путем којег се креирају буџети институција и кроз који се јасно виде и приливи и потрошња државног новца и у које сврхе, затим је успостављен систем родно одговорног буџетирања, потом пројекат јавно-приватног партнерства који ће потакнути домаће и стране инвеститоре да улажу у БиХ, уведено је оцјењивање рада државних службеника, затим се почело с процесом транспонирања ЕУ законодавства у правни систем БиХ. Осим тога, велики број државних службеника је обучено да раде на специфичним рачунарским програмима, затим су прошли обуке о питањима корупције у државној служби, начинима њеног спријечавања, пријављивања и превенције.

Према подацима које смо добили, пројекти које Канцеларија реализира путем ИПА фонда су:

„Модернизација система управљања људским потенцијалима у структурама државне службе“ – основни циљ пројекта је подржати процес реформе јавне управе кроз пружање доприноса у развоју и јачању капацитета државне службе. 

„Едукација водитеља управних поступака и инспектора“ – основни циљ је допринос реформисаној, ефикасној транспарентној и услугама орјентисаној јавној управи.

„Скица развоја централних органа влада – фаза ИИ – основни циљ пројекта је да допринесе развоју јавне управе у БиХ способне да подржипроцес придруживања ЕУ као и да ојача капацитете државе и ентитета у области израде политика, координације, јавног финансијског менаџемента и контроле.

„Подршка у координацији и имплементацији реформе јавне управе у Босни и Херцеговини“ – сврха пројекта је јачање капацитета државе, ентитета и Брчко дистрикта за координацију, управљање и праћење проведбе Стратегије РЈУ, што ће се реализовати путем надоградње и проширења механизама координације и проведбе РАП1 између Канцеларије, ентитетских и Владе Брчко дистрикта БиХ, те  давања подршке успостави механизама за проведбу управљања, праћења и евалуације Акционог плана 2, као и подршка изради Акционог плана 2 као саставног дијела изворне Стратегије РЈУ путем потицања проведбе неопходних вертикалних реформи.

Сва четири побројана пројекта су у фази реализације и њихове ефекте Канцеларија очекује тек након имплементације.

Портпарол Делегације ЕУ у БиХ Андy МцГуффие каже за “Аваз” како је познато је да је јавна управа у Босни и Херецеговини велика, сложена, са надлежностима које се често преклапају уз дуплицирање функција и нејасну подјелу одговорности по очекивања грађана и пословне заједнице различитим нивоима власти.

-Административну структуру у земљи је потребно знатно ојачати како би она могла ефективно одговорити захтјевима процеса европских интеграција. Процес рефоме јавне управе нема неопходну политичку подршку потребну за модернизацију управе, не само у свјетлу европских интеграција, већ примарно, с циљем задовољења – каже МцГуффие.

Систем јавне управе у земљи, наводи он, није предмет ЕУ ацqуис-а, међутим, побољшања у управи представљају један од кључних фактора за успјешан процес европских интеграција гдје јавна управа треба да функциони[е у складу са принципима професионалности, одговорности, политичке неутралности, ефикасности и ефективности, како би земља могла преузети обавезе чланства.

-Међутим, Европска унија је развила високе стандарде у области државне службе и управљања људским ресурсима и стога исто захтјева од сваке земље која тежи да поднесе захтјев за чланство у ЕУ. Поштовање критерија за интеграцију у ЕУ значи примјену управо ових начела: јасно раздвајање политике и управе, стручне и непристрасне државне службе и генерално јак административни и правосудни систем у примјени и провођењу цврстог правног оквира. БиХ мора још доста да уради у том погледу. Због тога ЕУ остаје и даље снажно посвећена да заједно са БиХ ради на побољшању квалитете државних служби – истиче он.

Наводи да су пројекти ЕУ ојачали институције путем пружања савјета у области политика обуком државних службеника те изградњом капацитета, што значи да су службеници боље припремљени, ефикаснији те са више могућности на располагању.

Споменуо је само неколико недавних пројеката које финансира ЕУ:

-Средином априла ове године почео је пројекат који финансира ЕУ "Модернизација управљања системима људских ресурса у државној служби (ЕУХРМ)". Циљ овог пројекта је да допринесе стварању ефикасније, транспарентније и услужно оријентисане јавне управе у БиХ. Европска унија финансира ЕУХРМ пројекат из средстава Инструмента претприступне помоћи (ИПА 2011) у износу од 1,769,000.00 еура.

У оквиру пројекта „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“, који финансира ЕУ, прије пар седмица почела обука водитеља управних поступака и инспектора из Републике Српске у Бањалуци. Циљ овог пројекта је да допринесе ефикаснијој, транспарентнијој и услужно оријентисаној јавној управи, путем обуке државних службеника који воде управне поступке и инспектора у јавној управи на свим нивоима у БиХ. Пројектом ће бити обухваћена обука 1.500 водитеља управних поступака и инспектора, који, у обављању својих редовних активности поступају према Закону о управном поступку, односно Закону о општем управном поступку. ЕУ је финансирала пројекат у износу од 700.050 еура из средстава ИПА 2012 – казао је МцГуффие.

Он је истакао да земље које теже да постану чланице Европске уније морају показати да имају административни и правосудни систем који је у стању осигурати провођење правила и прописа Европске уније. То укључује раздвајање политике и управе, постојање професионалне и непристрасне државне службе, те ефективно управљање јавним средствима.