Усвајање MoU

15/06/2007

Усвајање Меморандума о разумијевању – формална основа за кориштење средстава ПAР Фонда. Провођење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је дуг, компликован, и изузетно скуп процес. Реформисање гломазног административног апарата захтијева значајна средства која држава тешко може сама обезбиједити. Из тог разлога, у циљу помоћи и подршке процесу реформе, међународни партнери – Донатори одлучили […]

Усвајање Заједничке Платформе

12/06/2007

Усвајање Заједничке платформе – формални основ за почетак имплементације мјера AП1 "Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Aкционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини" представља стратешки документ развијен од стране Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ. Њена важност огледа се у томе што утврђује принципе, начине и механизме […]

Закључци 13. сједнице Савјет министара БиХ

07/06/2007

Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 13. сједници, одржаној 07.06.2007., на дневном реду имао и 3 тачке везане за процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. Тим поводом, издвајамо сљедеће: Савјет министара донио је одлуку о одобравању 330.000,00 КМ из буџетске резерве Канцеларији координатора за реформу јавне управе за плате, накнаде и […]

Закључци 13. сједнице Вијећа министара Босне и Херцеговине

07/06/2007

Вијеће министара је дало подршку за имплементирање приједлога пројекта Јачања капацитета стратешког планирања и развитка политика, имплементатора УНДП Босне и Херцеговине. Задужен је Уред координатора за реформу јавне управе да у фази дијагностичке студије у почетном дијелу имплементирања пројекта осигура досљедну проведбу циљева Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и проведбу реформских мјера […]

jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts