Усвајање MoU

15/06/2007

Усвајање Меморандума о разумијевању – формална основа за кориштење средстава ПAР Фонда. Провођење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је дуг, компликован, и изузетно скуп процес. Реформисање гломазног административног апарата захтијева значајна средства која држава тешко може сама обезбиједити. Из тог разлога, у циљу помоћи и подршке процесу реформе, међународни партнери – Донатори одлучили […]

Усвајање Заједничке Платформе

12/06/2007

Усвајање Заједничке платформе – формални основ за почетак имплементације мјера AП1 "Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Aкционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини" представља стратешки документ развијен од стране Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ. Њена важност огледа се у томе што утврђује принципе, начине и механизме […]

Закључци 13. сједнице Савјет министара БиХ

07/06/2007

Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 13. сједници, одржаној 07.06.2007., на дневном реду имао и 3 тачке везане за процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. Тим поводом, издвајамо сљедеће: Савјет министара донио је одлуку о одобравању 330.000,00 КМ из буџетске резерве Канцеларији координатора за реформу јавне управе за плате, накнаде и […]

Закључци 13. сједнице Вијећа министара Босне и Херцеговине

07/06/2007

Вијеће министара је дало подршку за имплементирање приједлога пројекта Јачања капацитета стратешког планирања и развитка политика, имплементатора УНДП Босне и Херцеговине. Задужен је Уред координатора за реформу јавне управе да у фази дијагностичке студије у почетном дијелу имплементирања пројекта осигура досљедну проведбу циљева Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и проведбу реформских мјера […]

jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts