Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 13. сједници, одржаној 07.06.2007., на дневном реду имао и 3 тачке везане за процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

Тим поводом, издвајамо сљедеће:

  • Савјет министара донио је одлуку о одобравању 330.000,00 КМ из буџетске резерве Канцеларији координатора за реформу јавне управе за плате, накнаде и трошкове девет новозапослених државних службеника ради повећаног обима активности на имплементацији и Стратегији Акционог плана реформе јавне управе.
  • Савјет министара усвоjио је Информацију – Сажетак програма Јачања БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика у БиХ и Програмски документ Јачања капацитета за стратешко планирање и развој политика, са приједлогом закључака. Предлагач је Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

Савјет министара је дао подршку за имплементацију приједлога пројекта Јачања капацитета стратешког планирања и развоја политика, имплементатора UNDP Босне и Херцеговине.

Задужена је Канцеларија координатора за реформу јавне управе да у фази дијагностичке студије у почетном дијелу имплементације пројекта обезбједи досљедно провођење циљева Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и провођење реформских мјера утврђених Акционим планом. Такође, Канцеларија координатора за реформу јавне управе обезбједиће комплементарност и координацију с активностима пројекта СИГМА, јачање капацитета средишњих владиних тијела и циљеве и активности на јачању организационих и људских капацитета у секретаријатима министарстава Савјета министара БиХ усмјерених на стратешко планирање и развој и координацију политика.

Задужена је Канцеларија координатора за реформу јавне управе да коначни извјештај о налазима дијагностичке студије достави на разматрање Вијећу министара БиХ.

Савјет министара упознао се са Приједлогом заједничке платформе о принципима и начину имплементације Акционог плана и Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, чији је предлагач Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

Задужена су министарства, органи управе и управне организације, канцеларије, службе и тијела Савјета министара БиХ да Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ, у року од седам дана, доставе приједлог именовања својих чланова и замјеника чланова за седам надзорних тимова за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе.

Задужена је Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ да у року, не дужем од 14 дана од дана доношења овог закључка, прибави приједлог именовања чланова надзорних тимова и Савјету министара достави приједлог одлуке о именовању чланова надзорних тимова. У циљу провођења мјера Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе задужени су носиоци активности припреме годишњег програма рада да, сходно Упутству о поступку припреме програма рада Савјета министара БиХ, уврсте мјере Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у годишњи програм рада Савјета министара БиХ.

Задужена су министарства, органи управе и управне организације, као корисници буџета да, у складу са важећим прописима, у процедури израде документа оквирног буџета институција БиХ за 2008-2010. годину и годишњих буџета а на темељу годишњих програма рада, планирају потребита финанцијска средства за реализацију задаћа и активности из Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.