У Федерацији Босне и Херцеговине усвојене измјене и допуне закона о управном поступку

31/08/2022

У складу са реформским документима Канцеларије државног координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини наставља се модернизација управног поступка у Босни и Херцеговини ка “централном основу за осигурање ефикасности, учинковитости и предвидљивости јавне управе у пружању јавних услуга”. У Закону о измјенама и допунама Закона о управном поступку (“Службене новине Федерације Босне и […]

avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts