У Федерацији Босне и Херцеговине усвојене измјене и допуне закона о управном поступку

31/08/2022

У складу са реформским документима Канцеларије државног координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини наставља се модернизација управног поступка у Босни и Херцеговини ка “централном основу за осигурање ефикасности, учинковитости и предвидљивости јавне управе у пружању јавних услуга”. У Закону о измјенама и допунама Закона о управном поступку (“Службене новине Федерације Босне и […]

mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts