Усвајање Заједничке платформе – формални основ за почетак имплементације мјера AП1

"Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Aкционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини" представља стратешки документ развијен од стране Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ. Њена важност огледа се у томе што утврђује принципе, начине и механизме имплементације мјера Aкционог Плана 1 Стратегије РЈУ у БиХ, те представља политички и правни оквир и основ за сарадњу органа управе свих нивоа власти и делегирање и рад њихових представника у заједничка радна тијела за надзор и имплементацију. Примјењује се у провођењу мјера AП1 које су утврђене као заједничке и индивидуалне, и има за циљ осигурање провођења тих мјера ради остварења утврђених реформских циљева у области јавне управе у Босни и Херцеговини.

"Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Aкционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини" први пут је представљена на конференцији о реформи јавне управе у Брчком у октобру 2006. године. У процесу израде била је предмет консултација са свим релеватним партнерима на нивоу Вијећа министара БиХ, Влада ФБиХ и РС те Брчко дистрикта БиХ. Након финализације документа Заједничке Платформе, исти је послат на усвајање и Савјету министара БиХ, Владама ФБиХ, Влади РС и Брчко дистрикта БиХ.

Основни разлог за усвајање Заједничке Платформе представља стварање политичких и оперативних услова за провођење реформе јавне управе, на начин и у правцу како је дефинисано Стратегијом реформе јавне управе у БиХ и Aкционим Планом 1. Осим наведеног, реформа јавне управе представља један од политичких критерија или услова даљег напретка БиХ у процесу ЕУ интеграција. Након што је усвајањем Стратегије реформе јавне управе у БиХ и Aкционог Плана 1 током 2006.године учињен искорак у овом правцу, сљедећа фаза односи се на имплементацију стратешких опредјељења и мјера утврђених Aкционим Планом1.

Процес усвајања документа, који је основ за даљи рад на процесу реформе јавне управе у БиХ, званично је закључен његовим усвајањем на 13. сједници Савјета министара БиХ. Све Владе усвојиле су Заједничку Платформу и тиме обезбиједиле неопходне услове за почетак имплементације мјера AП1, а самим тим и процеса реформе. Канцеларија координатора тренутно води активности на припреми формалног потписивања документа Заједничке Платформе од стране Предсједавајућег Савјета министара БиХ, Премијера ФБиХ и РС те Градоначелника Брчко дистрикта БиХ.

У наставку наводимо датуме усвајања Заједничке Платформе на свим нивоима власти у БиХ.

Приједлог Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Aкционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је усвојен на 6. сједници Владе Федерације Босне и Херцеговине одржаној 26.04.2007. године.

Приједлог Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Aкционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је усвојен на 23. редовној сједници Владе Републике Српске одржаној 10.05.2007. године.

Приједлог Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Aкционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је усвојен на 45. редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ одржаној 15. маја 2007. године.

Приједлог Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Aкционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је усвојен на 13. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине оцаној 07.06.2007. године.

Принципи на којима је заснована Платформа дефинишу основне оквире у провођењу реформских мјера као политичка подршка, партнерски однос свих нивоа власти и ефикасност, значај очувања систематичног и кохерентног приступа реформи јавне управе ради остварења заједничких принципа јавне управе. Истовремено, стање јавне управе на различитим нивоима власти, организационо, правно и функционално није балансирано тако да почетак заједничких активности на провођењу мјера AП1 не треба успорити било који ниво у даљим реформским захватима. Стога је међу основним принципима уважен и фактор индивидуалног прогреса и неоспорно, поштовање уставних оквира у сфери јавне управе.

Принципи партнерства, кохерентности, ефикасности и индивидуалног прогреса те политичке подршке практично ће се најавити али и непосредно потврдити чином усвајања предложеног документа у истовјетном тексту од стране свих нивоа власти, посебно у сегментима AП1 гдје заједнички координисан приступ омогућава испуњење услова који проистичу из захтјева Споразума о стабилизацији и придруживању.

Документ "Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Aкционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини", пратећу схему као и Закључке Влада о усвајању овог документа можете пронаћи и даунлоадовати у категорији Документи / Заједничка платформа