Усвајање Меморандума о разумијевању – формална основа за кориштење средстава ПAР Фонда.

Провођење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини је дуг, компликован, и изузетно скуп процес. Реформисање гломазног административног апарата захтијева значајна средства која држава тешко може сама обезбиједити. Из тог разлога, у циљу помоћи и подршке процесу реформе, међународни партнери – Донатори одлучили су ставити на располагање одређена финансијска средства. У ту сврху одлучено је да се формира фонд за реформу јавне управе – ПAР фонд, у који ће бити депонована та средства. Међународни иницијатори пружања помоћи преко ПAР фонда су Одјељење за међународни развој Уједињеног Краљевства- ДФИД, Шведска агенција за међународни развој и сарадњу- СИДA, Министарство за међународни развој и сарадњу Холандије и Делегација Европске Комисије-ЕК.

Донатори су се обавезали да ће обезбиједити по 1,5 милиона евра као помоћ Владама у БиХ у току периода 2006. до 2009. године преко ПAР Фонда. Фонд је замишљен као база пројеката везаних за реформу јавне управе, којима се додјељују средства из фонда, уколико су одобрени. (Више о самом ПAР фонду моћете пронаћи у нашој категорији О нама, у тексту ПAР фонд – децентрализовано кориштење помоћи)

Документ Меморандум о разумијевању за успоставу ПAР фонда, као и Закључке Влада у БиХ о његовом усвајању, можете пронаћи и даунлоадовати у нашој категорији Документи / Меморандум о разумијевању.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ, као централно тијело у процесу јавне управе, преузео је обавезу стварања услова за успостављање и операционализацију ПAР фонда. У том погледу, Канцеларија је у сарадњи са међународним партнерима и Владама у БиХ као крајњим корисницима, креирала документ под пуним називом ''Меморандум о разумијевању између Одјељења за међународни развој Уједињеног Краљевства, сведске Aгенције за међународни развој и сарадњу, Министарства за развој и сарадњу Холандије, Делегације Европске комисије и Савјета министара БиХ, влада Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, за успостављање фонда за реформу јавне управе''. Меморандумом се регулише успостава поменутог фонда са средствима у договореној вриједности, и кроз њега Донатори и Владе постижу разумијевање о сљедећим ставовима: Циљеви ПAРФ и обухват Меморандума; Одговорности и предствљање; Доприноси; Организациона структура, Консултације и одлучивање; Исплате; Набавке; Извјештавање; Преглед и евалуација; Ревизија; Непоштивање/виша сила; Корупција; Модификација, Приступање Донатора и повлачење; Рјешавање спорова; Ступање на снагу.

Меморандум је, по његовој финализацији, послат на усвајање Владама у БиХ. Прихватањем Меморандума од стране Предсједништва БиХ на 17. сједници, одржаној 06.06.2007. године, закључен је процес усвајања овог документа. Владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта такође су усвојиле Меморандум и тиме изразиле спремност за активно судјеловање у процесу реформе јавне управе у БиХ.

У закључном, 14. ставу Меморандума под називом ''Ступање на снагу'', предвиђено је да ''МоУ ступа на снагу за датог Донатора на дан потписивања од стране тог Донатора након што га потпишу Савјет министара Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и Херцеговине, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ. У том правцу, Канцеларија координатора води активности на организацији догађаја на високом нивоу, уз присуство предсједавајућег Савјета министара БиХ, ентитетских премијера и градоначелника Брчко дистрикта БиХ, на коме ће овај Меморандум и формално бити потписан. Након тога, Меморандум ће бити потписан и од стране Донатора. Тиме ће бити означен почетак његове примјене и испуњавање његове сврхе – формирања фонда за реформу јавне управе.