Вијеће министара је дало подршку за имплементирање приједлога пројекта Јачања капацитета стратешког планирања и развитка политика, имплементатора УНДП Босне и Херцеговине. Задужен је Уред координатора за реформу јавне управе да у фази дијагностичке студије у почетном дијелу имплементирања пројекта осигура досљедну проведбу циљева Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и проведбу реформских мјера утврђених Акционим планом. Такођер, Уред координатора за реформу јавне управе осигурат ће комплементарност и координацију с активностима пројекта СИГМА, јачање капацитета средишњих владиних тијела и циљеве и активности на јачању организационих и људских капацитета у тајништвима министарстава Вијећа министара БиХ усмјерених на стратешко планирање и развитак и координацију политика.Задужен је Уред координатора за реформу јавне управе да коначни извјештај о налазима дијагностичке студије достави на разматрање Вијећу министара БиХ. Вијеће министара упознало се са Приједлогом заједничке платформе о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, чији је предлагач Уред координатора за реформу јавне управе. Задужена су министарства, органи управе и управне организације, уреди, службе и тијела Вијећа министара БиХ да Уреду координатора за реформу јавне управе БиХ, у року од седам дана, доставе приједлог именовања својих чланова и замјеника чланова за седам надзорних тимова за имплементирање Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе. Задужен је Уред координатора за реформу јавне управе БиХ да у року, не дужем од 14 дана од дана доношења овог закључка, прибави приједлог именовања чланова надзорних тимова и Вијећу министара достави приједлог одлуке о именовању чланова надзорних тимова. У циљу проведбе мјера Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе задужени су носиоци активности припреме годишњег програма рада да, сходно Упутству о поступку припреме програма рада Вијећа министара БиХ, уврсте мјере Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у годишњи програм рада Вијећа министара БиХ. Задужена су министарства, органи управе и управне организације, као корисници буџета да, у складу са важећим прописима, у процедури израде документа оквирног буџета институција БиХ за 2008-2010. годину и годишњих буџета а на темељу годишњих програма рада, планирају потребна финансијска средства за реализирање задаћа и активности из Заједничке платформе о принципима и начину имплементирања Акционог плана И Стратегије реформе јавне управе у БиХ.