Почетна конференција пројекта “Јачање антикорупцијских капацитета и мрежа организација цивилног друштва из те области“ одржана је у Сарајеву у петак, 25.04.2014.године. Конференција је послужила за представљање закључака и препорука добијених током истраживања утицаја постојеће Антикорупцијске стратегије и њеног Акционог плана, методолошког приступа у изради наведених докумената за период 2015-2019, као и за представљање пројекта свим заинтересираним странама.

 

Представљене су три компоненте пројекта, а оне се односе на јачање институционалних и административних капацитета Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за ефективнију борбу и превенцију корупције, подршку институцијама које су задужене за борбу против корупције на различитим нивоима власти и механизмима координације између њих, укључујући и организације цивилног друштва и јачање капацитета организација цивилног друштва у борби против корупције и давање подршке координацији са јавним институцијама које су активне на пољу борбе против корупције.  

 

Учешће на конференцији узели су представници јавних институција на државном и ентитетским нивоима, представници организација цивилног друштва и медија. Конференцији су присуствовали и представници Уреда координатора за реформу јавне управе. &нбсп;