Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

31/07/2015

Sastanak nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 31. jula, 2015. godine u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red sastanka: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a 2.    Predstavljanje i diskusija o projektnom prijedlogu ″Strateška komunikacija – faza […]

Vlada RS: Utvrđeni nacrti zakona o elektronskom potpisu i elektonskom dokumentu

31/07/2015

Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici održanoj 29.07.2015. godine u Banjoj Luci Nacrt zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske i Nacrt zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o elektronskom potpisu sadržani su, kako u  potrebi za nadogradnjom određenih zakonskih rješenja, tako i u potrebi za uvođenjem novih rješenja […]

Predstavljen Alternativni izvještaj o napretku BiH prema EU

31/07/2015

Odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u mnogome se promijenio, a što se ogleda u okretanju od pitanja ukidanja etničke diskriminacije i ustavnih reformi ka ekonomsko-socijalnim reformama, čime su pitanja ljudskih prava, na neki način, stavljena u drugi plan. Ovo je jedan od zaključaka Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015 na putu ka članstvu […]

U fokusu ponovo projekti koji će doprinijeti boljim uslugama za građane

16/07/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u utorak u Sarajevu iznova je podržao tenderske dokumentacije za implementaciju tri reformska projekta koji će u konačnici doprinijeti boljim uslugama za građane ali i efikasnijoj upravi. Radi se o tenederskim dokumentacijama za implementaciju projekata: „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza […]

Plan nabavki Ureda koordinatora za reformu javne uprave

16/07/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je plan nabavki Ureda  i dokument možete preuzeti ovdje. Također, pripremljen je i Plan nabavki za implementaciju projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave te dokument možete ovdje preuzeti.

Sjednica UO Fonda za RJU

14/07/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 14.07.2015. godine, s početkom u 11:30 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 46. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 08.06.2015. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za […]

Sastanak PAR koordinatora

14/07/2015

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  14.07.2015. godine po završetku 47. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, velika sala Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Dnevni red: 1.    Status usvajanja Informacije o aktivnostima u […]

Vlada Federacije BiH opredjeljena za nastavak RJU

10/07/2015

Federalna vlada, na sjednici održanoj jučer, primila je na znanje Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – decembar 2014. godine, sa preporukama prioritetnih aktivnosti i Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu. Usvojena je i Informacija […]

VM BiH: podržane aktivnosti na nastavku reforme javne uprave

08/07/2015

Vijeće ministara BiH podržava nastavak reforme javne uprave kroz započete i nedovršene projekte i druge aktivnosti predviđene Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, kao i planirane aktivnosti na izradi analize do sada planiranih i poduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts