Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 14.07.2015. godine, s početkom u 11:30 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 46. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 08.06.2015. godine;

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04. – 30.06.2015. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda;

3.    Prijedlog Smjernica za formiranje i rad komisija za nabavke za provođenje postupaka javnih nabavki finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave;

4.    Prijedlog za skraćenje procedura Fonda za reformu javne uprave;

5.    Projektni zadatak „Javno privatno partnerstvo” s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

6.    Projektni zadatak „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

7.    Projektni zadatak „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

10.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci konsultantskih usluga za projekat „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

11.    Razno.