Sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave

28/02/2011

Gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave u BiH održat će sastanak sa gđom. Stojankom Ćulibrk, koordinatorom za reformu javne uprave u Republici Srpskoj, gdinom. Branom Jovičićem, koordinatorom za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH te gđom. Edinom Zukić, pomoćnikom sekretara Vlade u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i  radnih tijela Vlade i praćenje […]

Usaglašeni tekst revidiranog Akcionog plana 1 uskoro pred vladama

28/02/2011

Tekst revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  usaglašen je danas na sastanku državne koordinatorice za reformu javne uprave sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održanom u Brčkom, te će uskoro biti upućen vladama u BiH na usvajanje. Revidiranim Akcionim planom 1, odnosno novim mjerama i […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Institucionalna komunikacija

25/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a 2. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje 3. Plan rada NT-a za 2011. godinu 4. Razmatranje projektnog zadatka "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH" 5. Informacija o […]

Usvojena komunikaciona strategija Vlade Brčko distrikta

25/02/2011

Strategija komunikacija Vlade Brčko distrikta je usvojena na 88. sjednici Vlade kao i o Akcioni plan za realizaciju ove strategije za 2011. godinu. Strategija predstavlja strateški dokument kojim se definiraju kratkoročni i srednjoročni komunikacioni ciljevi, ciljne skupine, komunikacioni kanali, osnovne poruke te analiza učinaka. Strategijom komunikacija također je definirana i uloga Sektora za odnose sa […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

15/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda sastanka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima    3. Informacija o  realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće […]

Održan sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

15/02/2011

Zajednički sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ je održan 08. veljače 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne […]

Održana sjednica Fiskalnog vijeća BiH

09/02/2011

Fiskalno vijeće BiH održalo je danas u Sarajevu sjednicu na kojoj je raspravljano o Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2011-2013 i budžetima za 2011. godinu. Zaključeno je da će ministri finansija nastaviti razgovore kako bi se došlo do općeprihvatljivog rješenja, o kojem će biti raspravljano na narednoj sjednici Fiskalnog vijeća […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts