Stopa nezaposlenosti u BiH jedna je od najvećih u Evropi, a ključne prepreke za njeno smanjenje predstavljaju izostanak reforme sistema socijalne zaštite, velika izdvajanja za poreze i doprinose i visoke minimalne plate, ocijenio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

U izvještaju "Podsticanje rasta zapošljavanja na zapadnom Balkanu" MMF navodi da većina balkanskih zemalja pati od duboko ukorijenjenih strukturalnih problema nastalih zbog odgođene tranzicije i slabog priliva investicija. MMF upozorava da su problemi na tržištu rada naročito ozbiljni u BiH. Zbog toga preporučuju da prioritet moraju dobiti reforme koje donose strukturalne promjene, pomažu u privlačenju stranih investicija i smanjuju prirodnu stopu nezaposlenosti.

– BiH ima značajno visoke minimalne plate. Iako je porez na rad nedavno smanjen da bi se privukle strane investicije, izdvajanja za socijalno osiguranje i dalje su visoka. Visok porez doprinosi većoj nezaposlenosti – navedeno je u izvještaju MMF-a.

Osim toga, treba se pozabaviti i pitanjem nefleksibilnosti institucija koje utiču na strukturalne probleme na tržištu rada.

– Ima prostora da budu sprovedene reforme sistema socijalne pomoći s ciljem da se bolje organizuje pomoć – kaže se u izvještaju.

U MMF-u ističu da, iako je Balkan napravio značajan napredak u tranziciji, mnoge važne reforme, kao što su privatizacija, rekonstrukcija kompanija i promovisanje konkurentnog poslovnog okruženja, još nisu završene.

– Odgađanje tranzicije i niske investicije balkanskim ekonomijama otežali su proces udaljavanja od tradicionalnih sektora. One u BDP-u imaju viši udio poljoprivrede i manji udio industrije nego zemlje koje su nedavno ušle u EU. Zbog toga sektori koji predstavljaju izvor zapošljavanja u uspješnim tranzicionim zemljama, kao što su industrije okrenute izvozu, kaskaju u balkanskim zemljama – kaže se u izvještaju i dodaje da balkanske zemlje imaju i visoke stope nezaposlenosti mladih i nevjerovatno visok upliv doznaka.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić kaže da je ne prihvatljiva ocjena MMF-a da su minimalne plate u RS visoke.

– Sindikati MMF doživljavaju kao finansijskog okupatora zemalja koje sa njima imaju aranžmane i ne iznenađuje nas njihova procjena. Njima bi najviše odgovaralo da RS i BiH budu zemlje besplatne radne snage kako bi vlasnici kapitala mogli da se bogate. Evropski standard je da najniža plata treba da iznosi 50 odsto prosječne plate, a kod nas iznosi oko 45 odsto. Pokazatelji sa kojima su izašli idu upravo u pravcu da sve reforme treba da idu preko leđa običnog radnika, a kapital je "sveta krava" koju niko ne dira – kazala je Mišićeva.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Predrag Zgonjanin rekao je ranije da su porezi i doprinosi previsoki i da poslodavci imaju ogromna izdvajanja za plate.

– To je jedan od razloga zbog čega veliki broj poslodavaca radnike pri javljuje na minimalac. Jedina varijanta da se to izbjegne jeste da budu smanjeni porezi i doprinosi, a povećan porez na dobit – kazao je Zgonjanin.

Odliv radnika

MMF je upozorio i na odliv radnika iz balkanskih zemalja.

-Iako nisu svi emigranti predstavljali radnike, emigracija je dovela do značajnog "odliva mozgova", što je dodatno doprinijelo smanjenju ljudskog kapitala i potencijala rasta – naveoje MMF.

O problemu nezaposlenosti juče je bilo riječi i u Sarajevu, gdje je u organizaciji Svjetske banke na konferenciji pod nazivom "Radna mjesta za BiH" poručeno da je otvaranje novih radnih mjesta najsigurniji put za izlazak iz krize.

– Sve strukture unutar društvene zajednice koje se bave ovim problemom moraju biti čvrsto uvezane i moraju tražiti rješenje kako bi se djelotvorno  odgovorilo na jedan od najvećih problema današnjice – istakao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i dodao da neki podaci ekonomskih kretanja u BiH pokazuju umjereni porast, što djelimično pokazuje da su svi uloženi napori dali rezultate.

Direktor Svjetske banke za zemlje jugoistočne Evrope Elen Goldštajn naglasila je da nije mali napredak koji je BiH postigla u proteklih 20 godina.

– Ipak, zemlja se danas suočava sa prijetnjom nezaposlenosti, a najviše među mladima. Više od 25 odsto tih radno sposobnih su nezaposleni. BiH nije sama u ovoj situaciji, vjerovatno je ista slika na zapadnom Balkanu – naglasila je Goldštajnova.

Dodala je da je Svjetska banka zabilježila blagi porast u BiH lani, ali je on umanjen zbog stalnih političkih problema.