Na portalu e-konzultacije objavljen je dokument Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave.

Online konsultacije provode se u razdoblju od 22.07 do 06.08.2021. godine.

Zainteresirani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konzultacije, u navdenom razdoblju.

Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za učinkovitu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u narednom srednjoročnom razdoblju. Konačni cilj je povećati učinkovitost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sustav javne uprave u Bosni i Hercegovini na svim razinama vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima

Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave

Izjava o svrsi