Kako bi se osigurala planska osnova za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini sukladno nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine, neophodno je donijeti Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2021. – 2023. godine su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Uredu, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unaprjeđenje procesa praćenja programa i planova i izvješćima o njihovoj realizaciji.

U tu svrhu bit će organizirane javne konzultacije.

Proces javnih konzultacija otvoren je od od 29.06. do 14.07.2020. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem internet stranice E-konzultacije.

Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora 2021-2023

Izjava o svrsi donošenja SPR 2021-2023