Kако би се осигурала планска основа за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговине, неопходно је донијети Средњорочни план рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе.

Посебни циљеви доношења Средњорочног плана рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за период 2021. – 2023. године су хармонизација и координација процеса планирања у Kанцеларији, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији истих.

У ту сврху биће организиране јавне консултације.

Процес јавних консултација отворен је од од 29.06. до 14.07.2020. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем интернет странице Е-консултације.

Средњорочни план рада Kанцеларије координатора 2021-2023

Изјава о сврси доношења СПР 2021-2023