Sukladno čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je Srednjoročni plan rada za razdoblje 2022-2024. godine.

Opći cilj Srednjoročnog plana rada Ureda je osigurati plansku osnovu za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini sukladno nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine.

Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2022. – 2024. godine su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Ureda, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unaprjeđenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

Proces konzultacija ce trajati u razdoblju od 22.06. do 07.07.2021.godine, na internet stranici e-konzultacije.

Dokumenti:

Srednjoročni plan rada Ureda koordinatoraza reformu javne uprave za period 2022-2024. godine

Izjava o svrsi donošenja srednjeročnog plana rada 2022-2024. godina