Ured koordinatora za reformu javne uprave je putem IPA projekta Podrška reformi javne uprave u BiH inicirao niz aktivnosti koje se odnose na reformske procese u javnoj upravi.

Jedna od planiranih aktivnosti je i izrada portala otvorenih podataka za institucije javne uprave gdje bi u prvom koraku portal bio pilotiran za institucije Vijeća ministara BiH, a kasnije ponuđen kao platforma i svim ostalim upravnim nivoima u BiH.

Projektni tim koji je angažovan za navedeni zadatak je izvršio preliminarna istraživanja, prikupio relevantne informacije, najbolje prakse i izradio prijedlog pravnih, institucionalnih i tehničkih rješenja za uspostavljanje portala otvorenih podataka.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i druge aktere civilnog društva) i nezavisne istraživače da se odazovu na javni poziv i uzmu učešće u konsultacijama i prezentaciji portala otvorenih podataka.

Cilj konsultacija i prezentacije je predstaviti svim akterima značaj i ulogu portala otvorenih podataka, uporedna rješenja drugih zemalja, kao i prijedloge do kojih je došao projektni tim. Učesnicima konsultacija i prezentacije biće omogućeno da učestvuju u diskusiji i da daju svoje komentare i prijedloge.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na sljedeću adresu:  sabahudin.suljevic@parco.gov.ba i marko.buha@parco.gov.ba

Konsultacije i prezentacija portala otvorenih podataka održaće se 22.04.2020. godine od 13-14:30h.

Dodatne informacije o načinu priključenja na konsultacije dobićete putem e-mail adrese sa koje se prijavite.

Sastanak će se održati u on-line formatu.