Kанцеларија координатора за реформу јавне управе провела је јавне консултације у периоду од 1.10 до 16.10.2020. године о Програму рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе. У овом временском периоду, није било коментара нити питања од организација цивилног друштва или заинтересоване јавности.

Kако би се осигурала планска основа за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговине, неопходно је било донијети Програм рада Kанцеларије координатора за 2021. годину.

У складу са чл. 7. и чл. 8. Одлуке о Годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Програм рада за 2021. годину.

Општи циљ Програма рада Kанцеларије је осигурати планску основу за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Уреда координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини. Посебни циљеви доношења Програма рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2021. годину су оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији истих.

Извјештај о одржаним консултацијама са заинтересованом јавношћу