Канцеларија координатора за реформу јавне управе на темељу Одлуке о продаји службеног возила Канцеларије координатора за реформу јавне управе број: 03-16-2-156-1/18 од 24.10.2018. године и члана 2. Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила прорачунских корисника – институција Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Канцеларија координатора за реформу јавне управе објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ЈЕДНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ

КАНЦЕЛАРИЈЕ КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

  1. Предмет продаје:

Марка и модел возила

 Боја возила

Регистарске ознаке

Година производње и број пређених километара на дан 11.04.2018. године

Број шасије и запремина мотора

Почетна вриједност возила  у КМ

Škoda Octavia AA

Црна

J35-M-580

2007. године;

224875 километара на дан 29.10.2018;

TMBBE21Z28S150162; Дизел;  1968cm3; 103 KW

7.231,68

Напомена:

 У почетну вриједност возила није урачунат износ обавезног осигурања, те ће Канцеларија координатора одмах по закључењу уговора извршити отказивање полице обавезног ауто осигурања.

Комплетан документ можете погледати на линку