UNDP који је имплементатор пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој јавних политика у БиХ” (SPPD) организује радионице за кориснике овог пројекта односно за представнике/це и представници државних и ентитетских министарстава надлежних за секторе: рад и запошљавање, социјална заштита, мало и средње подузетништво, транспорт и комуникације, енергетика, индустрија, рударство. Редослијед одржавања радионица је:

23.-24. март-Хотел Пахуљица на Влашићу за сектор Рад и запошљавање и социјална заштита

28.-29. март -Хотел Пахуљица на Влашићу за сектор Мало и средње подузетништво  

 30.-31. март -Хотел Пахуљица на Влашићу за сектор Транспорт и комуникације

4.-5. април-Хотел Пахуљица на Влашићу за сектор Енергетика, индустрија и рударство  У складу са  Стратегијом за реформу јавне управе у БиХ и на основу исказаних потреба институција у Босни и Херцеговини, UNDP је припремио пројект с циљем јачања планирања, аналитичког рада и управљања јавним средствима путем дефинисања и институционализације организационих капацитета и оспособљавања људских ресурса на државном и ентитетским нивоима.

У складу са  Стратегијом за реформу јавне управе у БиХ и на основу исказаних потреба институција у Босни и Херцеговини,  УНДП је припремио пројект чији је циљ пружање подршке формирању и успјешном функционисању система стратешког планирања и развоја јавних политика на БиХ и ентитетским нивоима. Пројекат ће развити капацитете државних службеника у одабраним ресорним министарствима како би могли преузети послове везане за стратешко планирање, развој јавних политика, те ефектно их повезивати са процесом управљања јавним ресурсима. Развој оваквих капацитета позитивно ће допринијети ефикасној, ефективној и одговорној јавној управи у БиХ и подржати процес придружења ЕУ.

Канцеларија коодинатора за реформу јавне управе задужен је да прати и усмјерава имплементацију SPPD пројекта те да о томе редовно извјештава Савјет министара БиХ, а на радионици која ће бити одржана у периоду од 4. до 5. априла учествоват ће и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе.