Након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да уложи средстава у Фонд за РЈУ и допринесе реализацији обавеза из реформе јавне управе као политичког критерија за приступање ЕУ као и спремности шведске Агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) да настави улагати у реформу јавне управе чланови УО Фонда за реформу јавне управе јучер су на сједници у Мостару утврдили Нацрт Меморандума III за успоставу Фонда за РЈУ којим ће се обезбиједити њихово даље учешће у финансирању реформе. Нацртом Меморандума предвиђено је да ће SIDA у наредне три године (2012, 2013 и 2014. година) укупно уложити три милиона еура у Фонд и то по један милион на годишњем нивоу. У истом периоду ће и Министарство вањских послова Краљевине Норвешке донирати Фонду три милиона еура.

Чланови УО Фонда за реформу јавне управе изразили су захвалност донаторима за будућа улагања у Фонд и казали да ће новац помоћи реализацији ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, документу којим се реформа јавне управе усмјерава на провођење конкретних мјера од којих ће директне користи имати грађани, пословни субјекти и друштво у цјелини.

Чланови УО су једногласно прихватили и Извјештај о евалуацији понуда у оквиру јавне набавке услуга за пројекат „Информацијски систем управљања буџетом“ (БМИС) као и приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију овог пројекта.  Предвиђено је да се пројекат БМИС имплементира на државном нивоу, нивоу ФБиХ, РС и БД. БМИС је систем базиран на централизираним базама података које ће бити смјештене у  министарствима финансија. Све буџетске институције моћи ће приступити припреми буџета преко онлине базе. Имплементацијом овог пројекта у свим буџетским институцијама бит ће унапријеђен садржај података, унос и извјештавање као и транспарентност уз истовремено јачање фискалне дисциплине у Босни и Херцеговини.

На сједници УО коначно је потврђен пројектни задатак и тендерска документација за  пројекат „Информацијски систем трезора Брчко дистрикта БиХ”. Сврха пројекта је увезивање трезора Брчко дистрикта БиХ са осталим буџетским корисницима у БиХ.

На сједници је усвојен и други периодични извјештај о имплементацији пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ, као и информација о приједлогу за измјену рокова и активности за имплементацију пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе“ те Годишњи финансијски извјештај Фонда за РЈУ за 2010. годину.

Чланови УО разматрали су и информацију о планираној реализацији средстава Фонда за реформу јавне управе за 2011. годину, пилот мониторинг извјештај за пројекат „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ, информацију о досадашњим активностима на анализи цијена оквирних буџета пројеката који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе као и информацију о донесеним Одлукама у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ.