Састанак Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа  одржан је у уторак, 26. априла  у просторијама Канцеларије за законодавство Сабјета министара БиХ у згради Парламентарне скупштине у Сарајеву.

Поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе састанку су присуствовали и чланови и замјеници чланова Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа.

На састанку је разговарано о начину реализације мјера из ревидираног Акционог плана 1 Стратегије за реформу јавне управе у БиХ у 2011. години. Како би се обезбиједила континуирана и равномјерна проведба мјера из Акционог плана 1, наглашена је потреба да сва министарства и друге надлежне институције у своје програме рада уврсте мјере из Акционог плана 1, а да ће у томе свакако помоћи имплементација пројеката „Скица развоја централних органа влада у БиХ“ и „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика“.

Разговарано је и о успостави информационог система за подршку процесу припреме и усвајања прописа који укључује и елементе е-демократије и који  је интегриран са системом е-сједница владе и електронском базом прописа те о најбољем начину реализације ове активности за чију је реализацију предвиђен децембар 2013. као крајњи рок.

Презентована је и могућност повезивања система за управљање документима, е-базе прописа и система е-сједница владе. Предочен је и пројектни приједлог „Израда софтвера за подршку изради закона и других прописа“, те је од чланова Надзорног тима затражено да с циљем што квалитетније израде пројектног приједлога Канцеларији координатора за реформу јавне управе доставе своје сугестије и приједлоге.

На састанку је такођер разговарано и о успостави електронске базе законских и подзаконски  прописа на државном, ентитетским нивоима као и Брчко дистрикту, односно увезивању свих база прописа  како би се им се омогућио приступ кроз један wеб портал.