Четврти састанак IPA вишекорисничке радне групе за јавну управу у оквиру програмирања вишекорисничке IPA (MB MIPD 2011-2013), којег је организовала Европска комисија-Генерална дирекција за проширење одржан је Даниловграду у просторијама Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) 14. и 15. априла ове године.

На састанку је је презентован преглед досадашњих активности за сваку секторску радну групу, а након тога је представљен нацрт Секторског плана за период 2012-2013 (IPA Multi-Beneficiary Prigramming 2012-2013 – Сектор: Јавна управа, План за регионалну сарадњу и хоризонталну подршку за јачање јавне управе земаља кандидата и потенцијалних кандидата).

Додатно је представљен и план рада за наредна два мјесеца у току којих се требају направити нацрти пројектних приједлога за три вишекорисничка пројекта: „Стратешко планирање и буџетирање“,  „Квалитет јавних услуга“ у оквиру ReSPA компоненте и „Парламентарна сарадња.

Циљ састанка била је припрема логичког оквира за ове пројекте. За то су биле задужене радне групе које су раније одређене и које су у претходна два мјесеца имале техничке састанке како би идентификовали потребе које су биле основ за креирање заједничког пројекта у оквиру вишекорисничке IPA-e. За вријеме рада у групама направљени су први нацрти логичких матрица.

Финални пројектни приједлог за сваки од пројеката требао би бити завршен у септембру 2011., док се 2012. године очекује почетак имплементације пројеката.

На овом састанку су, поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе у учествовали и представници Министарства финансија и трезора БиХ, Парламентарне скупштине БиХ и Дирекције за европске интеграције као учесници из БиХ, те представници Албаније, Црне Горе, Хрватске, Косова, Македоније, Србије и Турске. Помоћ у раду радних група пружили су консултанти Делегације Европске уније.