Састанак Надзорног тима за за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1.Усвајање дневног реда састанка

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 15.02.2011. године

3. Информисање о току реализације пројекта „Развој система за  управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ (уз учешће експерата ангажованих на пројекту)

:а) Разматрање приједлога за измјену рокова и  динамике реализације пројектних активности

б) Информација о процедурама мониторинга пројеката финансираних из Фонда за РЈУ и извјештају пилот мониторинга за пројекат  „Развој система за  управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“

4. Информисање  о активностима Регионалне школе за јавну управу-ReSPA (уз учешће члана Управног одбора ReSPA на нивоу виших службеника)

5. Разно.

 бит ће одржан у уторак, 05.04.2011. године, са почетком у 12:00 часова, Бањој Луци у просторијама Агенције за државну управу Републике Српске, Владике Платона бб.