Двадесета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у понедјељак, 11.04.2011. године са почетком у 11:00 сати у згради Владе Федерације БиХ, Анте Старчевића бб у Мостару.

Приједлог дневног реда сједнице:

1. Записник са 19. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 21.01.2010. године;

2. Информација о реализацији обавеза са 19. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у вези са пројектним приједлогом, пројектним задатком и тендерском документацијом за пројекат „Информацијски систем трезора Брчко дистрикта БиХ“, са приједлогом закључка;

3. Нацрт Анекса ИИИ Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе;

4. Извјештај о евалуацији понуда у оквиру јавне набавке услуга за пројекат „Информацијски систем управљања буџетом“, са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији;

5. Приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта „Информацијски систем управљања буџетом“, са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Одлуку о додјели уговора;  

6. Други периодични извјештај о имплементацији пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ, са приједлогом Одлуке о давању сагласности на други периодични извјештај;

7. Годишњи финансијски извјештај Фонда за РЈУ за 2010. годину, са приједлогом Одлуке о давању сагласности на годишњи финансијски извјештај Фонда за РЈУ;

8. Информација о планираној реализацији средстава Фонда за реформу јавне управе за 2011. годину;

9. Пилот мониторинг извјештај за пројекат „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“;

10. Информација о досадашњим активностима на анализи цијена оквирних буџета пројеката који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе;

11. Информација о донесеним Одлукама у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ;

12. Разно.