Дневне новине „Сан“, 13. 04. 2011.- Чланови УО Фонда за реформу јавне управе су на сједници у Мостару утврдили Нацрт Меморандума III за успоставу Фонда за РЈУ којим ће се обезбиједити њихово даље учешће у финансирању реформе.

Управни одбор утврдио је нацрт овог меморандума након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да уложи средства у Фонд за реформу јавне управе и допринесе реализацији обавеза из реформе јавне управе, као и након исказане спремности шведске Агенције за међународни развој и сарадњу да настави улагати у реформу јавне управе. Нацртом Меморандума предвиђено је да ће Сида у наредне три године (2012., 2013. и 2014. година) укупно уложити три милиона еура у Фонд и то по један милион на годишњем нивоу. У истом периоду ће и Министарство вањских послова Краљевине Норвешке донирати Фонду три милиона еура.

Чланови УО Фонда за реформу јавне управе изразили су захвалност донаторима за будућа улагања у Фонд и казали да ће новац помоћи реализацији ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, документу којим се реформа јавне управе усмјерава на провођење конкретних мјера од којих ће директне користи имати грађани, пословни субјекти и друштво у цјелини.