Kontakt Info

Ured koordinatora za reformu javne uprave

Ul. Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Faks: +387 33 565 761
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, 9:00-17:00 sati

E-mail: parco.office@parco.gov.ba; info@parco.gov.ba

Pošaljite upit