Miloš Golijanin, rođen 20. 08. 1994. god, u Kasindolu, nastanjen u Istočnom Sarajevu, BiH.

Zanimanje:

Bakalaureat politologije, usmjerenje: međunarodni odnosi i diplomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Magistar sigurnosnih i mirovnih studija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Nacionalnost: Srbin

Maternji jezik: Srpski
Strani jezik: Engleski

Radno iskustvo:

2017 – 2018 Pripravnik, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – biro Istočna Ilidža

2018 – 2020 Viši stručni saradnik za savjetodavni rad sa nezaposlenim licima, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – biro Istočna Ilidža

2020 – 2021 Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove i upravljanje imovinom u Sektoru za zajedničke poslove, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

2021 – 2024 Šef kancelarije direktora – Šef kabineta, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

2024 – danas Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave, Vijeće ministara – Ured koordinatora za reformu javne uprave