br. naziv
1 Realizacija ugovora u 2015.
2 Ugovor o direktnom sporazumu (nabavka materijala za čišćenje) 2016.
3 Ugovor o direktnom sporazumu (pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja, registracije i teh. pregleda vozila) 2016.
4 Ugovor o direktnom sporazumu (usluge pranja motornih vozila)2016.
5 Ugovor o nabavci opreme 2016.
6 Ugovor o pružanju internet usluga 2016.
 7 Ugovor Kliping BH 2017.
8 Ugovor – servis vozila 2017.
9 Ugovor – servis kopir aparata 2017.
10 Ugovor – računarska oprema 2017.
11 Ugovor – pružanje usluga pranja vozila 2017.
12 Obavještenje ponuđaču – Web Hosting 2017.
13  Ugovor – lož ulje 2017.
14 Ugovor – dimnjačarske djelatnosti 2017.
15 Ugovor o nabavci materijala za čišćenje 2017.
16 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača Dezitox-sanitarci 2017.
17 Obavještenje o prihvatanju prijedloga cijene – avio karte 2017.
18 Obavještenje ponuđaču TDS 2017.
19 Ugovor osiguranje vozila – BSO 2017.
20 Ugovor Kliping BH 2017.
21 Ugovor – servis vozila 2017.
22 Ugovor – servis računara 2017..
23 Ugovor – servis kopir aparata 2017.
24 Ugovor – kancelarijski mat. 31.05.2017.
25 Ugovor – računarska oprema 2017
26 Ugovor – pružanje usluga pranja vozila 2017.
27 Ugovor – pružanje internet usluga 2017.
28 Obavještenje ponuđaču – Web Hosting 2017
29 Ugovor o nabavci materijala za čišćenje 31.08.2017.
30 Ugovor toneri 2017.
31 Ugovor – dimnjačarske djelatnosti 2017.
32 Ugovor – lož ulje 13.12.2017.
33 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača Dezitox-sanitarci
34 Obavještenje o prihvatanju prijedloga cijene – avio karte
35 Obavještenje ponuđaču TDS
36 Rn Network 11.08.2017.
37 Ugovor o direktnom sporazumu – unutrašnja uredska vrata
38 Aneks ugovora o direktnom sporazumu – unutrašnja uredska vrata
39 Ugovor o direktnom sporazumu – lakiranje parketa
40 Ugovor o direktnom sporazumu -nabavka završnih radova, demontaža ormara, popravka elektroinstalacija
41 Ugovor – nabavka tonera 2019.
42 Ugovor – nabavka usluge anti-virus zaštite 2019.
43 Ugovor – računarska oprema 2019.
44 Ugovor – praćenje medija u BiH i analiza medijskih objava 2020.
45 Ugovor – Nabavka usluga interneta
46 Ugovor – Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja
47 Ugovor – Pružanje usluga održavanja i servisiranja kopir aparata
48 Ugovor – Prijem, prijenos i urucenje pismonosnih i paketskih pošiljaka
49 Ugovor – Pružanje usluga servisiranja i opravke motornih vozila
50 Ugovor – Pružanje usluga održavanja i servisiranja računara, printera, fax aparata, servera, mreže i ostale računarske opreme
51 Ugovor -Pranje motornih vozila
52 Ugovor – Nabavka kancelarijskog_materijala
53 Ugovor – Nabavka tonera
54 Ugovor – Nabavka usluga anti-virusne zaštite informacionog sistema
55 Ugovor – Nabavka obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila
56 Ugovor – Nabavka desktop i laptop računara
57 Ugovor – Nabavka uredskih stolica
58 Ugovor – Nabavka goriva
59 Ugovor – Praćenje medija
60 Ugovor – Pružanje usluga održavanja i servisiranja računara, printera, fax aparata, servera, mreže i ostale računarske opreme
61 Ugovor – Nabavka klima uređaja
62 Ugovor – Nabavka kancelarijskog materijala
63 Ugovor – Nabavka tonera 2023.
64 Ugovor – Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja
65 Ugovor – Praćenje medija
66 Ugovor – Nabavka desktop računara
67 Ugovor – Pružanje usluga servisiranja i opravke motornih vozila
68 Ugovor – Pranje motornih vozila
69 Ugovor – Pružanje usluga održavanja i servisiranja računara, printera, fax aparata, servera, mreže i ostale računarske opreme
70 Ugovor – Nabavka guma za motorna vozila
71 Ugovor o pružanju internet usluga 2023.
72 Ugovor – Prijem, prijenos i urucenje pismonosnih i paketskih pošiljaka
73 Ugovor – Praćenje medija
74 Ugovor – Nabavka obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila
75 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača – Praćenje medija
76 Obavještenje o prihvatanju cijene ponuđača – Kasko osiguranje motornih vozila
77 Ugovor – Prijem, prijenos i uručenje pismonosnih i paketskih pošiljaka
78 Ugovor o direktnom sporazumu – nabavka usluga interneta
79 Ugovor o direktnom sporazumu – nabavka tonera
80 Ugovor o direktnom sporazumu – nabavka kancelarijskog materijala