Radionica o Komunikacijskoj strategiji za informisanje javnosti o procesu RJU i AP

13/06/2024

U organizaciji projekta EU4PAR, koji finansira Evropska unija, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. juna na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana za njenu provedbu. Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od […]

Sastanak NT za oblast Upravljanje javnim finansijama

04/06/2024

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekta tehničke pomoći, u Tesliću je danas održana radionica članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje javnim finansijama. Tokom radionice usaglašen je nacrt seta aktivnosti budućeg revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave u oblasti Upravljanje javnim finansijama. Radionici su prisustvovali članovi Nadzornog tima u […]

Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2025-2027. godine

03/06/2024

U skladu sa čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je […]

Nastavak implementacije CAF-a u Orašju

30/05/2024

Projekat općinskog okolišnog upravljanja u Bosni i Hercegovini (MEG2), a kojeg implementira UNDP u prethodna dva dana organizirao je dvodnevnu radionicu za unaprjeđenje rada javne uprave uz korištenje alata za upravljanje kvalitetom CAF u Gradu Orašju. Ovom prilikom, zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Kenan Avdagić i Miroslav Zeković koji su kao gosti pozvani […]

Održana radionica o politikama, strateškom planiranju, koordinaciji i unapređenju organizacije

24/05/2024

U saradnji koordinatora za reformu javne uprave u BiH sva četiri upravna nivoa, a uz koordinaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH  i tehničku podršku projekta EU4PAR-a u Sarajevu je održana radionica za državne službenike – predstavnike/ce institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Na početku […]

Sastanak o podršci Francuske procesu reforme javne uprave u BiH

22/05/2024

Uz podršku Direkcije za evropske integracije (DEI) u organizaciji i logistici, danas je u prostorijama DEI održan sastanak između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Francuske Generalne direkcije za upravu i državnu službu (DGAFP), Škole za javnu upravu (ENA) i Generalnog sekretarijata za evropske poslove (SGAE). Razgovaralo se o mogućnostima Francuske podrške reformi javne […]

Članovi NT u oblasti reforme javne uprave saglasni – prioritet digitalizacija usluga

16/05/2024

Članovi nadzornih timova ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine u oblasti reforme javne uprave na radionici koja je održana 15. i 16. maja 2024. godine u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcionog plana za provedbu Strateškog […]

Počela radionica nadzornih timova za reviziju aktuelnog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027. 

15/05/2024

Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap otvorio je današnju radionicu nadzornih timova na kojima se razmatraju prijedlozi za reviziju aktuelnog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027.  Podsjetio je da je ovo drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, da se prvi održavo u 12. […]

Revidirani SIGMA principi tema online radionice Nadroznih timova iz oblasti Pružanja usluga

14/05/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave uz podršku SIGMA-e održao je 13.5.2024. godine online radionicu za Nadzorne timove (NT) za cijelu oblast Pružanja usluga. Na radionici je sačinjen pregled revidiranih SIGMA prinicipa, refleksija na Akcioni plan i trenutni nacrt dokumenta. Poseban osvrt bio je na SIGMA principima odnosno podprincipima koji mogu poslužiti kao vodilja za […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts