Konferencija “Informisan građanin – odgovorna vlada”

27/09/2012

Povodom 28. septembra,  Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške organizuje konferenciju "Informisan građanin – odgovorna Vlada". Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je svim relevantnim međunarodnim dokumentima koji propisuju osnovna […]

Sastanak NT-a za reformsku oblast Javne finansije

20/09/2012

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak 20.09.2012. godine u Brčkom, u prostorijama Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Miroslava Krleže 1, sa početkom u 12 sati. Dnevni red sastanka NT-a: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 10.07.2012.godine; 2.    Usvajanje Drugog privremenog izvještaja; 3.    Održavanje BMIS sistema; […]

Otkazano održavanje okruglog stola o okviru interoperabilnosti u javnoj upravi

19/09/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave, iz tehničkih razloga, nije u mogućnosti održati okrugli stol o inicijalnim izlaznim dokumentima projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ koji je trebao biti održan 20. septembra 2012. godine u Sarajevu u sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Hamdije Kreševljakovića broj 3, sa početkom u 10 […]

Bez novca donatora ne bi bilo moguće do kraja provesti RJU

19/09/2012

Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održala je danas sastanak sa predstavnicima donatora Fonda za reformu javne uprave na kojem je prezentirala dosadašnje aktivnosti na provedbi reforme javne uprave u BiH. Sastanku su pored članova Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH Marija Vignjevića, Lejle Fetahagić i Irene Šotre, prisustvovali […]

Okrugli sto o okviru interoperabilnosti u javnoj upravi

18/09/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa firmom InfoDom d.o.o Zagreb,  implementatorom projekta “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”, 20.septembra s početkom u 10 sati (prostorije Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Hamdije Kreševljakovića) organizira okrugli sto na kojem će biti prezentirani dokumenti urađeni kroz ovaj projekat, a koji će biti […]

Sjednica NT-a za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

06/09/2012

Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima održat će se 06.09.2012.godine u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76 000 Brčko, sa početkom u 12 sati. Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts