Tematski sastanak Nadzornog tima za IK

30/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti IK – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU 4. […]

U prikupljanje informacija uključiti službenike za odnose s javnošću

30/03/2012

Svi ciljevi iz Revidiranog akcionog plana 1 koji nisu realizirani u 2011. godini, trebaju biti uvršteni u ovogodišnji komunikacijski plan aktivnosti vlada na sva četiri upravna nivoa. Aktvnosti kod kojih su nosioci pojedinačne institucije moraju te aktivnosti planirati i uvrstiti u svoje planove rada/planove komunikacije. Kao rok realizacije naveden je kraj prve polovine ove godine, […]

Domaće zakone žurno uskladiti s EU propisima

29/03/2012

Večernji list: Predstavnici nadležnih parlamentarnih odbora pozvali su izvršne razine vlasti u BiH da ubrzaju aktivnosti na usklađivanju domaćih zakona sa europskim standardima jer pred BiH je veliki posao, posebno zbog skorog ulaska Hrvatske u EU. Prioriteti na tom putu razmatrani su u Banjoj Luci na trećoj sjednici Foruma za parlamentarnu suradnju u organizaciji Odbora […]

Strategija borbe protiv korupcije

29/03/2012

Dnevni avaz: U organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH jučer je u Domu Oružanih snaga BiH započeo trodnevni 5. strateški političko-vojni seminar koji za cilj ima jačanje svijesti o korupciji i unapređenje interresorne saradnje u procesu ostvarivanja Strategije za borbu protiv korupcije u BiH.

Tužioci na prvim linijama

29/03/2012

Oslobođenje: Tužioci u Bosni i Hercegovini imaju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije, a u BiH ne smije opstati kultura nekažnjavanja za korupciju, poručio je američki ambasador u BiH Patrick Moon jučer na zatvaranju dvodnevne obuke tužilaca pod nazivom Procesuiranje slučajeva korupcije, koju je sponzorisalo američko ministarstvo pravde. Moon je pohvalio dosadašnji rad tužilaca, ponudivši […]

Vlada FBiH usvojila Plan komunikacije

29/03/2012

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine u Mostaru, usvojila strateške dokumente u segmentu komunikacije – Plan komunikacije Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu.   Inicijativa za pripremu i usvajanje ovih dokumenata koji čine osnovu strateškog planiranja komunikacije potekla je iz realizacije projekta "Izrada/revidiranje […]

Sjednica UO FRJU

28/03/2012

Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana 28.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 17.02.2012. godine; 2.    Godišnji finansijski izvještaj […]

Podrška nastavku projekta “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH”

28/03/2012

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske sisteme centralnih organa vlada u BiH te na taj način pružili podršku nastavku realizacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, koji  je finansiran sredstvima Fonda za reformu […]

Tematski sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politka i koordinaciju

27/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju , sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti SPKIP – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcionisanje struktura za […]

Vlade brže moraju reformisati svoje sekretarijate

27/03/2012

Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Vlada  Federacije BiH moraju brže provoditi reformu javne uprave, odnosno reformisati svoje sekretarijate, jedan je od zaključaka sjednice Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju održane danas u Sarajevu, a kojom je predsjedavala Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts