Tematski sastanak Nadzornog tima za IK

30/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti IK – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU 4. […]

U prikupljanje informacija uključiti službenike za odnose s javnošću

30/03/2012

Svi ciljevi iz Revidiranog akcionog plana 1 koji nisu realizirani u 2011. godini, trebaju biti uvršteni u ovogodišnji komunikacijski plan aktivnosti vlada na sva četiri upravna nivoa. Aktvnosti kod kojih su nosioci pojedinačne institucije moraju te aktivnosti planirati i uvrstiti u svoje planove rada/planove komunikacije. Kao rok realizacije naveden je kraj prve polovine ove godine, […]

Domaće zakone žurno uskladiti s EU propisima

29/03/2012

Večernji list: Predstavnici nadležnih parlamentarnih odbora pozvali su izvršne razine vlasti u BiH da ubrzaju aktivnosti na usklađivanju domaćih zakona sa europskim standardima jer pred BiH je veliki posao, posebno zbog skorog ulaska Hrvatske u EU. Prioriteti na tom putu razmatrani su u Banjoj Luci na trećoj sjednici Foruma za parlamentarnu suradnju u organizaciji Odbora […]

Strategija borbe protiv korupcije

29/03/2012

Dnevni avaz: U organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH jučer je u Domu Oružanih snaga BiH započeo trodnevni 5. strateški političko-vojni seminar koji za cilj ima jačanje svijesti o korupciji i unapređenje interresorne saradnje u procesu ostvarivanja Strategije za borbu protiv korupcije u BiH.

Tužioci na prvim linijama

29/03/2012

Oslobođenje: Tužioci u Bosni i Hercegovini imaju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije, a u BiH ne smije opstati kultura nekažnjavanja za korupciju, poručio je američki ambasador u BiH Patrick Moon jučer na zatvaranju dvodnevne obuke tužilaca pod nazivom Procesuiranje slučajeva korupcije, koju je sponzorisalo američko ministarstvo pravde. Moon je pohvalio dosadašnji rad tužilaca, ponudivši […]

Vlada FBiH usvojila Plan komunikacije

29/03/2012

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na svojoj 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine u Mostaru, usvojila strateške dokumente u segmentu komunikacije – Plan komunikacije Vlade FBiH 2012.-2014. godina i Komunikacijski akcioni plan za 2012. godinu.   Inicijativa za pripremu i usvajanje ovih dokumenata koji čine osnovu strateškog planiranja komunikacije potekla je iz realizacije projekta "Izrada/revidiranje […]

Sjednica UO FRJU

28/03/2012

Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana 28.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 17.02.2012. godine; 2.    Godišnji finansijski izvještaj […]

Podrška nastavku projekta “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH”

28/03/2012

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske sisteme centralnih organa vlada u BiH te na taj način pružili podršku nastavku realizacije projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, koji  je finansiran sredstvima Fonda za reformu […]

Tematski sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politka i koordinaciju

27/03/2012

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju , sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Analiza stanja u reformskoj oblasti SPKIP – provedba mjera iz RAP1; 3. Rad i funkcionisanje struktura za […]

Vlade brže moraju reformisati svoje sekretarijate

27/03/2012

Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH i Vlada  Federacije BiH moraju brže provoditi reformu javne uprave, odnosno reformisati svoje sekretarijate, jedan je od zaključaka sjednice Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju održane danas u Sarajevu, a kojom je predsjedavala Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts