Većina građana vidi korupciju u javnoj upravi, reforme nakon 20 godina i dalje na samom početku

30/11/2023

Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, zamjenik koordinatora Darko Kasap, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Nedžib Delić, stručna savjetnica za reformu javne uprave Mubera Begić, više stručne saradnice za pravne poslove Ranka Papović i Nikolina Knežević prisustvovali su konferenciji pod nazivom “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni […]

Održana konferencija “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu”

30/11/2023

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić učestvovao je na konferenciji “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu” na kojoj razgovarano o praksama učešća građana u donošenju odluka na loklanom nivou. Na konferenciji su identificirani olakšavajući i otežavajući faktori i predloženi realni koraci naprijed. Panel […]

Održana radionica o procjeni utjecaja propisa i javnih konsultacija u BiH

29/11/2023

SIGMA i Ured koordinatora za reformu javne uprave su 28. i 29.11.2023. godine organizovali radionicu o procjeni utjecaja propisa i javnim konsultacijama “Unaprjeđenje sistema i prakse kroz jače osiguranje kvaliteta”. Cilj ove radionice je bio da se pokrene diskusija o sistemima, načinima, alatima i praksama u pogledu daljeg poboljšanja kvaliteta procjene utjecaja propisa i javnih […]

Ured koordinatora za RJU i SIGMA organiziraju radionicu o procjeni utjecaja propisa

22/11/2023

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i SIGMA organizirat će radionicu o procjeni utjecaja propisa i javne konsultacije o temi “Unapredenje sistema i prakse kroz jače osiguranje kvaliteta”. Radionica će biti održana 28.11. 2023. od 9.00 do 17.00 sati i 29.11.2023. godine od 9.00 do 15.30 sati u hotelu Novotel Sarajevo Bristol. Cilj radionice je […]

Otvorenost institucija ne smije zavisiti od pojedinaca

20/11/2023

Konferencija o otvorenosti i transparetnosti izvršne vlasti u regionu Zapadnog Balkana u organizaciji NVO Centra za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore održana je 17. novembra u Podgorici. Prvi dio konferencije bio je posvećen razgovoru sa potpredsjednikom Vlade Crne Gore za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksom Bečićem, dok su u drugom dijelu […]

Predstavnici Ureda koordinatora za RJU predstavili projekat “E-novorođenče” UNDP-u i Savezu općina i gradova FBiH

16/11/2023

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali su sastanak sa predstavnicima UNDP-a i Saveza općina i gradova FBiH, a razgovarano je o potencijalnoj saradnji na implementaciji projekta “E-novorođenče” u općinama i gradovima entitetu Federacija BiH.  Razgovarano je o modalitetima implementacije projekta konkretno u Kantonu Sarajevo, koji je trenutno najzreliji kanton u FBiH za implementaciju […]

Ured koordinatora za reformu javne uprave treća najotvorenija institucija u regiji

14/11/2023

“Od svih 49 organa uprave koji su bili obuhvaćeni istraživanjem za 2022. godinu, a generalno i od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave sa 84,81% ima najbolji rezultat kada je u pitanju otvorenost i transparentnost u Bosni i Hercegovini, a pored toga, ova institucija je treća najotvorenija […]

Revidirani SIGMA principi javne uprave

10/11/2023

SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije (EU) i OECD-a, koju pretežno finansira EU, izdali su revidirane Principe javne uprave (“Principe”) kao odgovor na zahtjev Evropske komisije . Cilj je bio izdvojiti vrijednosti i standarde dobrog javnog upravljanja kojima se mogu rukovoditi uprave proširenja i susjedstva EU u svojim reformskim naporima te koje mogu koristiti u rješavanju […]

Davor Bunoza i Darko Kasap: Reforma javne uprave izazov za Bosnu i Hercegovinu

07/11/2023

U sjedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu danas je održana konferencija na najvišem nivou o reformi javne uprave u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji pod nazivom: “Načela javne uprave”, a koje je razvila SIGMA. U radu konferencije učestvovala je i delegacija Bosne i Hercegovine: Darko Kasap, […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts