Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

27/06/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Razmatranje Nacrta projektnog zadatka „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze II“; 3. Predstavljanje monitoring izvještaja za projekat […]

Održana promocija publikacije „Na putu ka Evropskoj uniji”

17/06/2011

Promocija publikacije „Na putu ka Evropskoj uniji” koja se bavi nalazima istraživanja o stavovima građana Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji održana je jučer u Sarajevu. Publikaciju je priredio mr. Srđan Puhalo u saradnji sa koautoricama, mr.Tijom Memišević i doc. dr. Nerminom Mujagić. Istraživanje koje provedeno u decembru 2010. godine na uzorku od 1500 punoljetnih […]

Vijeće ministara BiH usvojilo revidirani Akcioni plan 1

15/06/2011

Vijeće ministara BiH na 153. sjednici koja je održana u utorak, 14. juna razmotrilo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  Istovremeno, Vijeće ministara je usvojilo Revidirani Akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave koji je sastavni dio ove informacije, a isti će razmotriti i […]

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika

01/06/2011

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. maj 2011. godine 1.) Voditelj protokola i arhivar Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts