Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 30. maj 2011. godine

1.) Voditelj protokola i arhivar

Rezultate ispita možete vidjeti ovdje.