Ime i prezime:  doc.dr. Dragan Ćuzulankoordinator

Telefon:  +387 33 565 790

E-mail: dragan.cuzulan@parco.gov.ba

Nacionalnost: Srbin

Datum i mjesto rođenja: 31. 08. 1959. Imotski, Republika Hrvatska

Obrazovanje:

Osnovna škola: “Ivan Goran Kovačić” Zenica (od 1966. do 1974)

Srednja škola: Gimnazija “29. novembar” Zenica (od 1974. do 1978)

Fakultet: Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija, Sarajevo (od 1983. do 1987)

Postdiplomski studij:

–    magisterij na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (od 2004. do 2005)

–    doktorat na Filozofskom fakultetu u Banja Luci i stečeno zvanje doktora nauka (2015)

Poznavanje stranih jezika: njemački (aktivno); engleski (pasivno)

Objavljene knjige i radovi:

Knjige:

Jezik i metafizika, Glas Hercegovine, Trebinje, 2007.

Etičko i ontološko, Matica Srpska, Banja Luka, 2015.

Radovi:

Autor više stručnih radova u naučnim časopisima iz oblasti filozofije na temu postmodernefilozofije, jezika, metafizike, ontologije i etike

Profesionalna edukacija:

– Obuka “Communication and Knowledge Management” (Institut za javnu upravu Irska)

– Obuka “Situacijsko rukovođenje” (ADS BiH)

Radna biografija:

1987-1989.

1991.

1993-2002.

2002-2004.

2005-2008.

2008-2015.

Od novembra 2015.

Juli 2017.