U ovoj kategoriji za Vas smo prikupili linkove za pristup stranicama institucija koje imaju značajnu ulogu u  procesu RJU u Bosni i Hercegovini, kao donatori i partneri u implementaciji ovog zahtjevnog procesa.


Ambasada Kraljevine Holandije u BiH

Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju

Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj

Delegacija Europske komisije u BiH
RESPARegionalna škola za javnu upravu CEPPEI

Centar za podršku i promociju evropskih integracija

 

 

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju